”Vi vet vad som är på gång inom olika teknikområden”
27 Jun 2017 kl: 00:00

”Vi vet vad som är på gång inom olika teknikområden”

Det var den tvärvetenskapliga aspekten och möjligheten att kombinera teknik och juridik som lockade Cecilia Forslund till Patent- och registreringsverket (PRV). Sedan två år tillbaka arbetar hon som patentingenjör inom bygg-teknik på enheten för allmän mekanik.

Vad gör du på jobbet?

– Jag handlägger och bedömer patentansökningar. Just nu får vi många ansökningar gällande miljösmart byggande som till exempel olika typer av modul-lösningar och smarta byggmaterial. Mitt jobb handlar mycket om att vrida och vända på argument och försöka se saker från olika perspektiv. Det är inte svart eller vitt och man måste alltid ifrågasätta hur man själv har uppfattat någonting.

”Mitt jobb handlar mycket om att vrida och vända på argument och försöka se saker från olika perspektiv.”

Vad gillar du mest med att vara patentingenjör?

– Jag tycker att det är roligt att det är svårt. Det kräver koncentration och man får användning för en ganska bred palett av kunskaper. Vi har kort tid på oss att hantera varje uppgift, vilket innebär att man snabbt måste förstå vad en uppfinning handlar om och ha den tekniska förmågan att kunna bedöma om den skiljer sig tillräckligt från den teknik som redan finns. Sedan är det såklart spännande att få se framsteg som görs inom forskningen långt innan alla andra. Vi vet vad som är på gång inom olika teknikområden.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter på PRV?

– Förutom PRV:s ett och ett halvt år långa interna patentingenjörsprogram som alla patentingenjörer går, finns det även ytterligare en utbildningsnivå där man blir patentexpert. Då blir man lite som en chef utan personalansvar och är ansvarig för att hantera kvaliteten i vår handläggning. Vi har också många internationella samarbeten som man kan engagera sig i. Jag är exempelvis med i ett samarbete mellan PRV, SIDA och FN-organet WIPO, där PRV bedriver kurser inom immaterialrätt. Syftet med samarbetet är att hjälpa länder att utvecklas, med immaterialrätten som ett verktyg för internationell handel, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.