”Vi utvecklas genom att våga inkludera och tänka nytt”
31 Maj 2016 kl: 00:00

”Vi utvecklas genom att våga inkludera och tänka nytt”

När Liselotte började på E.ON för snart fyra och ett halvt år sedan kom hon från konsultbranschen. Även om energibranschen var ny för henne så var hennes erfarenhet av att utveckla organisationer någonting hon hade stor erfarenhet av. På E.ON består utmaningen av att tillgodose och utveckla energilösningar för morgondagens komplexa samhälle.

Ansvar utöver själva affären

Som energibolag gör E.ON dagligen nytta för samhället. Hela energibranschen, står inför stora förändringar när samhället behöver ställa om mot en mer hållbar energianvändning. Men deras ansvar slutar inte där.

– För att lyckas ta oss an de här utmaningarna är det viktigt att vi både behåller och attraherar den bästa kompetensen. Det innebär att vi hela tiden måste jobba inkluderande för att alla ska känna sig välkomna oavsett personens bakgrund. På den svenska arbetsmarknaden finns i dag omkring 65 000 arbetssökande utlandsfödda akademiker. Det är en resurs som vi måste lära oss att hitta och ta tillvara på, säger Liselotte.

Nya perspektiv premieras

Liselotte och hennes kollegor märker att studenterna de träffar alltmer intresserar sig för E.ON:s värde-ringar och ledarskapets attityd till viktiga frågor som miljö och samhällsansvar. Att företaget har en genomtänkt strategi och agerar efter den är helt klart av avgörande betydelse för att kunna locka de allra bästa. Något som verkligen visar på att E.ON agerar är initiativet ”Äntligen jobb” som syftar till att ge arbetssökande utlandsfödda akademiker en väg in på den svenska arbetsmarknaden genom att erbjuda praktikplatser på E.ON.

– Förra året tog vi emot 38 praktikanter varav tio stycken sen anställdes. Praktikanterna får dels möjlig-
het att utvecklas men också en första kontakt med den svenska arbetsmarknaden och en referens för framtiden. Men det är helt klart en win-win situation. Det ger otroligt mycket tillbaka till oss som organisation att jobba med att ta in flera perspektiv och skiftande erfarenheter. Det utmanar vårt tänkesätt och driver affären framåt, säger Liselotte.