”Vi skulle inte fungera en sekund utan IT”
22 Maj 2017 kl: 00:00

”Vi skulle inte fungera en sekund utan IT”

SEBs vision är att leverera service i världsklass och har sedan starten för 160 år sedan vägletts av en stark övertygelse om att entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. På SEB arbetar IT och affär nära.

– Vi skulle inte fungera en sekund utan IT, konstaterar Ingrid Larsson som är systemutvecklare och jobbar med ”business intelligence”, vilket i stort innebär att hon jobbar med att bygga databaser där data från flera olika system i banken samlas.

– Vi får en överblick och ett 360-gradersperspektiv på varje kund. Det jobb vi gör blir till beslutsunderlag för hela banken. Förutom det, effektiviserar vi även arbetet med rapportering till olika myndigheter, så att både vi och andra delar av banken kan fokusera på utveckling av tjänster till våra kunder.

SEB är en stor IT-arbetsgivare

Vi är flera tusen personer som arbetar med IT inom SEB och tillsammans med våra kunder är IT kärnan i banken. Om du arbetar med IT på SEB kan det vara allt från grafiskt arbete, UX, frontend till hård- eller mjukvara.

– Vi är i stort behov av medarbetare som förstår både bank och IT, konstaterar Ingrid som kom in i banken genom SEBs internationella traineeprogram.

– Jag började 2014 och under traineeåret fick jag bland annat göra praktik i Luxemburg. Jag arbetade på IT-avdelningen med att förbättra vårt datalager, för att underlätta och möjliggöra att beslut alltid fattas baserat på rätt data.

”Vi har en guldgruva av data.”

Hållbarhet genomsyrar företaget

Ingrid sökte sig till SEB av flera olika anledningar.

– Jag ser SEB som en arbetsplats där man kan utvecklas och jag har fått möjlighet att skapa en roll som är kul. Det händer otroligt mycket i branschen och på SEB får du vara mitt i förändringen. Vi har bland annat en guldgruva av data, som om vi förvaltar den rätt, är en av våra största tillgångar. Eftersom omvärlden förändras snabbt behöver vi utvecklas ännu snabbare.

Något annat som lockade med SEB är företagskulturen.

– Jag är stolt över att vi jobbar med hållbarhet och att det genomsyrar hela organisationen. Vi har också en arbetskultur där samarbete och teamwork värdesätts, och där man delar med sig av sin kunskap. Det finns inte någon konkurrens i teamen utan vi jobbar verkligen tillsammans. Dessutom är det positivt att vi vågar satsa på nya saker, till exempel vårt ”Innovation Lab.” Här kan alla pitcha sina idéer för delar av vår ledning och kanske även få möjlighet att sedan förverkliga dem. För mig är det något av en dröm att hitta en idé som kan utvecklas i ”Innovation Lab.”