”Vi ser alla medarbetare som talanger”
16 Dec 2015 kl: 00:00

”Vi ser alla medarbetare som talanger”

På SEB är engagerade medarbetare både en nyckel till framgång och ett viktigt nyckeltal. Den årliga medarbetarundersökningen mäter medarbetarnas engagemang och resultatet visar att trivseln är hög, liksom tilltron till bankens framtid.

– 86 procent är nöjda med SEB som arbetsplats och inom de flesta områden ligger vi högre än snittet för finansbranschen, berättar Anna Collin, som är ansvarig för Employer Branding och rekrytering globalt. Hennes önskan är att alla bankens medarbetare ska vara ambassadörer och känna sig stolta över att arbeta på SEB. För att nå dit arbetar banken bland annat med att utveckla ledarskapet, synliggöra karriär- och utvecklingsmöjligheter samt att stärka SEB-andan.

– Vi ser alla medarbetare som talanger, fast med olika drivkrafter och kompetenser. Vissa vill fördjupa sig inom något område, andra vill bredda sig och kanske även leda andra. Oavsett vilken roll man väljer är man viktig för bankens framgång

SEB uppmuntrar till intern rörlighet och strävar efter att bli ännu bättre på att synliggöra möjliga karriärvägar.

– Vi erbjuder en mängd olika karriärmöjligheter, du kan arbeta med allt från till exempel rådgivning på bankkontor till entreprenörsfrågor och kapitalförvaltning. Vi har även försäkrings- och kortverksamhet samt IT-verksamhet med cirka 2 000 medarbetare i Sverige. Inom SEB satsar vi på kontinuerlig kompetensutveckling och har nyss byggt upp ett virtuellt utbildningskoncept där vi erbjuder allt ifrån fysiska mötesplatser till e-learning och videokonferenser.

Det starka engagemanget hos medarbetarna har inte bara lett till att SEB har nöjda kunder, det sätter även andra positiva avtryck i samhället.

– Inom SEB finns ett stort socialt engagemang. Vi samarbetar bland annat med organisationen Mentor, som förebygger våld och droganvändning bland unga. En del av våra medarbetare är mentorer åt tonåringar, andra är ute i högstadieskolor och föreläser om exempelvis privatekonomi. Vi stöttar även nyföretagande genom olika samarbeten och delar ut priset Årets Sociala Entreprenör.

Anna Collin är övertygad om att medarbetarnas motivation ökar när de känner sig delaktiga och får möjlighet att bidra till en bättre värld.

– SEB är en positiv kraft och gör skillnad för såväl kunder som samhället i stort.