”Vi måste prata mer om åldersdiskriminering”
12 Feb 2018 kl: 00:00

”Vi måste prata mer om åldersdiskriminering”

Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter att du har sökt jobb faller kraftigt redan i 40-årsåldern – och om du närmar dig pensionsåldern är utsikterna i princip noll. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där forskarna skickade mer än 6 000 fiktiva jobbansökningar för att ta reda på om äldre väljs bort.

En av dem som har uppmärksammat åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden är coachen Elisabeth Bramfors – och när vi ringer upp henne till artikelserien ”Veckans rant” är det precis vad hon vill prata om.

Vilka erfarenheter har du av åldersdiskriminering i karriären?

– Jag har haft mina aningar om att jag missgynnats på grund av min ålder när jag tidigare sökte jobb, men har inga faktiska bevis för det. Det handlar till exempel om att jag har kommit långt i rekryteringar men fallit på målsnöret utan att få någon riktig förklaring. Det har även hänt flera personer som jag har coachat; seniora personer som får nej från företag – ibland även med hänvisning till att de valde en yngre kandidat. Så det finns brister i rekryteringsprocessen som man måste komma till rätta med.

”Rekryteringsprocessen måste vara värdig.”

Utveckla – vilka fel gör företag när de rekryterar?

– Först och främst måste rekryteringsprocessen vara värdig. En kandidat lägger ofta ner oerhört mycket energi och tid på att skriva sin ansökan och skicka in den innan sista datum. Sedan kan det dröja länge innan de får ett svar – om de över huvud taget får ett – och då är det ofta ett opersonligt: ”Nej tack, vi har gått vidare med andra kandidater”.

– Jag tycker att företag som rekryterar borde få, eller ta sig, tid att tacka för visat intresse och kort förklara: ”Vi ser de här och de här styrkorna hos dig, men har valt att gå vidare med andra kandidater på grund av det här och det här”. Det handlar både om deras eget arbetsgivarvarumärke och om att visa respekt för människan som har ansökt.

Hur hänger det här ihop med åldersdiskriminering?

– Seniora personer som ständigt får nej från arbetsgivare börjar naturligtvis undra: ”Är jag för gammal?”, ”Tror de att jag är för dyr på grund av min långa erfarenhet?”, ”Känner sig intervjuaren hotad av min kompetens?”, och så vidare.

Tror du att det kan vara så?

– Ja, tyvärr finns det vissa som ser seniora personers kompetens och erfarenhet som ett hot mot dem själva. Det finns också fördomar om att äldre personer är stelbenta och har svårt för ny teknik eller andra förändringar. Men vad vet de egentligen? I själva verket kanske personen är van vid förändringar från tidigare arbetsplatser. Då kan personen snarare bidra till en stabilitet i organisationen vid större förändringar, och motverka att mer juniora medarbetare blir oroliga eller stressade.

”Åldern är en tillgång – oavsett hur gammal du är.”

Vad tycker du borde göras för att motverka åldersdiskriminering?

– Vi måste prata om fördomar och rädsla kopplade till åldersdiskriminering, det är något jag saknar i debatten. Och arbetsgivarna bör värdesätta seniora personers kompetens och betala för den, för kompetens kostar. Om det är för dyrt kan de i stället ha samma lön för alla i företaget.

– Men framför allt måste vi förändra hela synsättet och inse att åldern är en tillgång – oavsett hur gammal du är. Vi behöver varandras olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser. Då kan vi lära av varandra, komplettera varandra och tillsammans skapa fantastiska resultat.