Vi mår sämre och sämre på jobbet
3 Okt 2014 kl: 00:00

Vi mår sämre och sämre på jobbet

Nästan var fjärde svensk upplever någon typ av ohälsa som har med jobbet att göra. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Det som ökar mest är stress och andra psykiska besvär och kvinnor är allra värst drabbade. Jämfört med den undersökning som utfördes 2012 är det dyster läsning.

– Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera andra av våra undersökningar, alltså att allt fler mår dåligt av jobbet, i synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. Det är givetvis mycket oroande, kommenterar Ann Ponton Klevestedt, chef på statistik- och analysenheten.

Lärare är en yrkesgrupp som sticker ut när det gäller den negativa responsen. 18 procent av de manliga och 24 procent av de kvinnliga lärarna känner sig stressade eller mår psykiskt dåligt på något annat sätt.

Obekväma arbetsställningar är också en bidragsfaktor till ohälsa på jobbet. 8 procent av kvinnorna och 6 procent av männen säger sig ha problem med detta.

Totalt har 16 000 personer i åldrarna 16-64 år bidragit till Arbetsmiljöverkets rapport, som finns att läsa i sin helhet här.