”Vi har förändrat den politiska kartan”
8 Dec 2014 kl: 00:00

”Vi har förändrat den politiska kartan”

>> Tillbaka till Uppstickarlistan 

Varför tror du att det gick så bra för partiet?
– För att vi vågade presentera visioner och visa på hur våra liv skulle förbättras om feminism och antirasism fick mer utrymme i politiken. När andra partier blev allt fegare vågade vi ställa krav på en ny politik som gör upp med den ökande rasismen, det sexuella våldet och diskrimineringen av kvinnor och utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Hur länge har du varit med i FI?
– Jag gick med efter valförlusten 2006 för att jag ville bidra med vad jag kunde i detta historiska feministiska projekt. Partipolitiken har länge dominerats av vita medelålders män, det finns ett demokratiskt underskott som är väldigt problematiskt. I FI såg jag flera rasifierade kvinnor och hbtq-personer i maktpositioner som jag kunde identifiera mig med och vars politiska agenda kändes relevant för mig.

Vad tycker du är det mest uppstickiga du har gjort i år?
– Att få upp feminismen på den politiska agendan, få alla andra partier att börja prata om jämställdhet och komma in i EU-parlamentet och 13 kommuner. Vi har förändrat den politiska kartan och själv är jag en av Stockholms Stads högsta politiker.

Vilken egenskap tycker du är viktigast för att vara uppstickig?
– Att inte tystna. I längden vinner du alltid på att stå upp för sina åsikter även när de är obekväma.

Hur ser dina planer ut för 2015?
– Jag kommer föra in en feministisk antirasistisk politik i Stockholm där vi styr tillsammans med de rödgröna partierna. Det nyinrättade rådet för mänskliga rättigheter där jag är ordförande är en viktig del i det arbetet. Det kommer att bli stora förändringar i Stockholm nu när vi är med och styr.