”Vi har en stark teamkultur och levererar som en enhet”
22 Maj 2018 kl: 00:00

”Vi har en stark teamkultur och levererar som en enhet”

Andreas Marinko på Accenture är test- och projektledare för en e-handelsplattform som håller på att införas hos en stor kund. Det hemliga projektet är flerårigt och omfattande. Som testledare säkerställer han kvaliteten och för en ständig dialog med kunden och utvecklarna.
– Mitt jobb är spännande, varierande och intellektuellt stimulerande. Kunden är högst involverad i projektet och närheten ökar vår förståelse för varandra, säger han.

Accenture är en dynamisk arbetsplats med en stark teamkultur.
– Här får alla vara med och påverka precis hela tiden, oavsett om du är junior eller senior. Varje team levererar som en enhet vilket gör att alla har ansvar för att vi levererar det bästa möjliga vid varje tillfälle. Om jag har det kämpigt kan jag gå till mitt team och få hjälp och total stöttning från alla håll – vi lyckas tillsammans, säger Andreas.

Liquid Studios är ett kreativt labb på Accenture som samlar den senaste tekniken i syfte att hjälpa kunder att lösa olika tekniska problem.
– Det kan handla om hur man kan nyttja den senaste tekniken för att lösa sina affärsproblem eller att genom interaktiva workshops tillsammans med kunden ta fram grundplåten för en teknisk lösning. Labbet är ett konkret och innovativt sätt att visa teknik som ligger i framkant för våra kunder och hur det kan gynna deras verksamheter, säger Andreas.

”Vi lyckas tillsammans.”

Under det första året har varje nyanställd en ”Buddy” – en mentor som hjälper till att svara på alla frågor och som säkerställer att medarbetaren inkluderas i gemenskapen.
– Vi satsar stenhårt på att verkligen välkomna alla. Våra olika affärsenheter har ett ansvar att säkerställa en god gemenskap, och se till att bjuda in nyanställda till olika events och möten, säger Andreas.

Tre till fyra gånger per år bjuds tio till tolv medarbetare inom gruppen Accenture Technology in för att diskutera olika ämnen som Technologys ledningsgrupp vill ha input på.
– Jag känner lite extra för det medarbetarengagemang som mötena ger. Initiativet kallas ”People Matters” och ger ledningen möjlighet att verkligen förstå vad medarbetarna tycker och tänker i olika frågor, säger Andreas och fortsätter:
– Ett exempel på en fråga som diskuterats är hur företaget gör information tillgänglig för medarbetarna på bästa sätt. Det bidrar till ledningens kontinuerliga arbete att förbättra och anpassa tillvägagångssättet för att sprida relevant information.