”Vi gör vårt yttersta för att lyfta medarbetarna”
7 Sep 2015 kl: 00:00

”Vi gör vårt yttersta för att lyfta medarbetarna”

Samhällsansvar och sunda värderingar lockade Leif Swan till Systembolaget. Hans jobb är att leda och utveckla butikscheferna för 17 butiker i nordvästra Stockholm.

Vad innebär ditt jobb som områdeschef på Systembolaget?
– Man skulle kunna beskriva mig som något av en brygga mellan butikerna och huvudkontoret, jag är ofta ute i våra olika verksamheter och hjälper mina medarbetare med just deras specifika utmaningar och ser till att vi strävar mot våra mål, målbilder och vår vision. Det är ett varierande arbete, eftersom varje butik har olika förutsättningar. Jag stöttar butikscheferna i allt från personalfrågor och utvecklingen av kundmötet till placeringen av en ny cykelparkering.

Hur skulle du beskriva System-bolagets ledarskapsfilosofi?
– Hela vår verksamhet präglas av omtanke, vilket även gäller ledarskapet. Det är upp till ledare och chefer att göra sitt yttersta för att lyfta våra medarbetare, få dem att må bra och prestera på topp. Vi strävar efter att bli så bra vi kan så att andra kan bli så bra de kan. Vi främjar den enskilda medarbetarens kreativitet genom ett coachande ledarskap, och tvingar inte på dem en massa ”etablerade sanningar”. Alla vägar är värda att utforska i jakten på ännu nöjdare kunder inom ramen för en ansvarsfull försäljning av alkohol.

Vad kännetecknar din egen ledarstil?
– Med många bollar i luften ser jag det som oerhört viktigt att ändå alltid vara närvarande och relationsorienterad. Mitt ledarskap och relationen till medarbetarna baseras på enkelhet, ärlighet och att alla kan vara sig själva på jobbet – det ser jag som grunden till alla välfungerande arbetsgrupper. En god portion sunt förnuft och en förmåga att kunna koka ner mål och visioner till något som alla kan ta till sig är också något jag kan se hos mig själv. Jag kan bara känna mig som en lyckad ledare när mina medarbetare lyckas.

Hur utvecklar Systembolaget sina medarbetare?
– Att jobba hos oss innebär en stor möjlighet till att växa under eget ansvar. ”Vill man så får man”, är en bra grundfilosofi att utgå från, även om vi självklart måste ta hänsyn till kompetens och förutsättningar. Vi har ett brett utbud av utbildningar inom allt från ledarskap till drift och dryckeskunskap. Själv arbetar jag mycket med individspecifika mål tillsammans med mina medarbetare, och ser till att sätta utvecklingsplaner – som verkligen följs upp.