”Vi går mot en mer individanpassad kultur”
13 Jul 2018 kl: 00:00

”Vi går mot en mer individanpassad kultur”

Sedan förra året har Accenture klättrat åtta placeringar på Företagsbarometerns lista, från plats 34 till 26. Att företaget är populärt bland studenter och young professionals tror Sonia Lopez bland annat har att göra med att Accenture är ett globalt företag med ett stort nätverk av medarbetare världen över. Samtidigt har företaget en lokal närvaro i Sverige och en svensk organisationskultur. Det är en kombination som hon tror att många talanger tilltalas av. Sonia har arbetat på företaget i 20 år, varav de senaste tio åren som senior program- och projektledare inom affärsområdet Accenture Technology. Hon är även enhetschef för avdelningen ”Delivery Excellence”.

Vad gör dig stolt över Accenture?

– Som företag utvecklas vi hela tiden och står aldrig stilla. Vår strategi ändras kontinuerligt och vi anpassar oss efter den omställning som digitaliseringen kräver i form av både ny teknik och kompetens. Vi medarbetare behöver hela tiden förkovra oss i ny teknik och kunskap för att vara relevanta på marknaden – och Accenture ger oss rätt förutsättningar för det.

Berätta om något spännande projekt du varit med på!

– Mina mest utvecklande och inspirerande projekt har varit sådana som har pågått ett tag och som av olika anledningar har haft utmaningar i leveransen. Att få komma in och hjälpa kunden att få rätsida på det som inte fungerar har varit väldigt givande. Som konsulter är vi väldigt vana att arbeta i projektform, vilket gör att vi inte är så inlåsta i de olika funktionssilos som kan finnas i en organisation. Det i sin tur innebär att vi kan hjälpa till att identifiera de utmaningar som ibland inte är så lätta att se för de som sitter på insidan.

Hur skulle du beskriva företagskulturen hos er?

– Vi är mitt inne i en stor förändringsresa där vi går mot en mer flexibel och individanpassad kultur, kallad ”Truly Human”, med syftet att uppnå balans mellan de fyra delarna Mind, Body, Heart & Soul. Om inte individen är i balans påverkar det allt från kundmöten till interaktionen med kollegor. Vi vill skapa en arbetsmiljö som är flexibel och anpassad efter varje persons specifika livssituation.

Hur ser ert kompetensbehov ut och vilka behöver ni rekrytera framöver?

– Vi söker medarbetare till alla våra affärsområden, men det största behovet just nu är till våra affärsområden inom Accenture Technology och Digital där vi söker seniora IT-projektledare, tekniska arkitekter, testare och utvecklare. IT-kompetens är och kommer vara en bristvara under många år framöver i Sverige.