”Vi fortsätter vår tillväxt genom ett intensivt lagarbete”
11 Dec 2014 kl: 00:00

”Vi fortsätter vår tillväxt genom ett intensivt lagarbete”

Med stark närvaro i stadsdelar såsom Backaplan, Gårda och Gamlestaden är Platzer Fastigheter en ledande aktör i utvecklingen av den Göteborgska stadsbilden. Erik Fischer, fastighetschef, berättar att siktet är inställt på att växa ytterligare.

Vad lockade med Platzer?
– Platzer är ett företag med tydlig ambition att växa och verkar i en bransch som inte är särskilt konjunkturkänslig. Möjligheten att få kännedom om hur andra branscher fungerar är dessutom god, eftersom vi arbetar väldigt nära våra olika kunder. Exempelvis kan vi hjälpa våra kunder att utveckla sina affärs­lokaler för att de ska kunna växa. Det är både intressant och lärorikt.

Berätta om ett tillfälle då du var stolt över din och din arbetsgivares insats!
– Platzer grundades som byggbolag under 1960-talet, utvecklades mot fastigheter under 1990-talet och börsnoterades 2013. Nu fortsätter resan. För att nå den nivå vi är på i dag har det krävts ett intensivt lag­arbete, något som är möjligt med vår platta struktur och starka ambition att fortsätta tillväxtresan.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?
– Vi är en ung organisation med en snittålder på under 40 år. Vi vågar satsa på våra unga medarbetare och ger dem stora projekt att ansvara för tidigt i karriären. Den som vill utvecklas och visar ambition har därför god möjlighet att växa på Platzer. Som exempel kan jag nämna mig själv. När jag anställdes som junior förvaltare 2009 var jag 24 år gammal och i dag är jag fastighetschef med personalansvar för flera förvaltare. Som större bolag kan vi dessutom ge specialister möjlighet att arbeta inom sina kom­petens­områden, vilket ger utveckling inom yrket.

Vilka planer finns för den närmaste framtiden?
– Vi ser oss som en aktiv och långsiktig stadsutvecklare i Göteborg. Vi har resurser och vi vill använda dem, dels genom förvärv och dels för nybyggnation. Tillväxten innebär att vi behöver förstärka med ny kompetens på både teknik- och ekonomisidan.