”Vi är ett världsföretag som bidrar till en bättre framtid”
20 Aug 2014 kl: 00:00

”Vi är ett världsföretag som bidrar till en bättre framtid”

Mats Karlén började sin karriär på Xylem när han gjorde sitt exjobb på företaget 1997. Sedan dess har han hela tiden fått nya anledningar till att vilja stanna kvar.

Berätta om din karriär på Xylem!

– Jag jobbade som utvecklingsingenjör i några år innan jag fick möjlighet att prova rollen som gruppchef. Att ta en ledarroll var ingenting jag strävade efter men min chef såg att jag hade potential, vilket stämde, det var en roll som kändes mer naturlig för mig. I dag jobbar jag som teknikchef och har ansvar för ett antal produktägare och konstruktörer inom Xylems område för avloppspumpar.

Vad får dig att stanna kvar?

– Framför allt att jag hela tiden får möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar. Med åren har det också blivit allt viktigare för mig att jobba på ett företag där jag kan bidra till samhället, vilket jag gör på Xylem. Även om vi är vinstdrivande gör vi någonting bra genom att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster för att kunna transportera och rena vatten. Vi är många bra och kunniga människor som jobbar här och alla har en vilja att lyckas och göra bra saker. Det smittar av sig!

Vad gör Xylem till en spännande arbetsgivare?

– Att vi är ett världsföretag som bidrar till en bättre och renare värld. Det är roligt att jobba på ett företag som är väldigt framgångsrikt och som ligger i framkant. Vi är ett premiumföretag som hela tiden vill komma med de bästa tekniska lösningarna och ta patent på dem. Vi satsar på kvalitet och hållbarhet vilket känns allt viktigare när man ser på utvecklingen i världen. Våra lösningar ska hålla länge och ha låga kostnader sett ur ett livscykelperspektiv. Där har vi alltid varit rätt ute.

Vad har ni för planer framöver?

– Vi fortsätter att utveckla de bästa tekniska lösningarna. Vi vill också fortsätta växa på nya marknader som Indien och Kina, där infrastrukturen är eftersatt, så vi kommer att behöva fler duktiga medarbetare som är intresserade av att jobba internationellt på sikt.