1 Jul 2008 kl: 00:00

Verktyg för kandidathantering nu klart att användas

Tidig sommar 2008 är vi äntligen startklara! Fram tills nu har det i Sverige, vad vi känner till, inte funnits ett modernt kandidathanteringsverktyg i äkta Software as a Service (SaaS) -anda.

Vi har tagit det bästa från vår erfarenhetsbank som vi fått genom våra äldre kandidathanteringsverktyg och de kunder som jobbat i dessa, bland andra Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, Patent och registreringsverket och Exportrådet. Vi har gjort användargränssnitten både enklare och smartare, och vi inriktar oss nu till små och medelstora företag med normala eller stora rekryteringsbehov.

Saas har i sin ädlaste form inte riktigt slagit igenom på bred front i Sverige ännu. Vi märker det alla tydligast när vi vill ansluta oss till olika webbtjänster och oundvikligen hamnar framför ett telefonnummer till en säljare. Det som händer sedan är välbekant; dyra halvskräddarsydda lösningar lurar bakom hörnet och innan vi vet ordet av har vi börjat svara på frågor som ligger ljusår ifrån vår enkla ursprungstanke. Vi vill komma igång direkt och gratis, precis som när vi som privatpersoner exempelvis skapar ett konto på Facebook. Vi vill kunna testa innan vi betalar. Dessa självklarheter ska inte endast vara förunnade privatpersoner. Ett av våra budord för Talangtorget.se lyder: ”Vi vill inte ha dina pengar om du inte tycker om vår tjänst.” – Personligen mitt favoritmotto!

Vi har lärt oss att programvara är dyrt. Att Saas har vunnit mark är logiskt. Varför betala för hela eller stora delar av utvecklingskostnaden när 1000-tals andra företag delar vårt behov? I Sverige ligger vi långt fram vad gäller mjukvara, men det finns fortfarande många både stora, tunga och gamla system därute som bör ersättas med nya, smarta och billigare. Vi kommer att se ett generationsbyte framöver och detta ser vi nog alla fram emot.