2 Sep 2008 kl: 00:00

Vem är du?

Forskaren Farida Rasulzada vid psykologiska institutionen på Lunds universitet (vars forskning omnämns i inledningartikeln i Campus tema) har fångat upp ett antal olika attityder utifrån sin kreativitetsforskning. De följande sex olika rollerna kännetecknar olika typer av beteenden i förhållande till innovationer och nytänkande.

Kreatören

Drivs av nyfikenhet och har ett starkt ego, tycker definitivt att de egna idéerna är bäst och säger det gärna till alla andra. Kan vara en långsiktig tillgång för ett företag men måste samtidigt ledsagas till att anamma organisationens mål och medel.

Pessimisten

En realist med stort kontrollbehov. Kan sprida negativ energi omkring sig. Säger alltid nej till allt utan att bry sig om konsekvenserna. Har ändå en viktig funktion för gruppdynamiken och kan i bästa fall provocera folk runt om sig till utveckling och framåtanda.

Optimisten

Säger alltid ja till allt. Sprider en aura av positiv energi omkring sig men kommer inte alltid med så värst konstruktiva synpunkter och riskerar att säga ja även till dåliga idéer. Ska inte ha något budgetansvar, men fyller en viktig funktion i ett tidigt skede av det kreativa arbetet.

Kannibalen

Livnär sig på andras idéer och har låg moral. Han eller hon vill gärna synas men har oftast inte drivet i sig själv utan måste leva på eller genom andra. Är makthungrig, vilket bottnar i den bristande tilliten till sin egen förmåga.

Diplomaten

Bryter ner barriärer mellan folk redan innan de uppstår. Är väluppfostrad, lyssnar till båda sidor i en konflikt och försöker förstå deras argument. Har ofta höga rättviseideal. Är ett perfekt komplement till Kreatören och kan avstyra konflikter som Kreatören annars skulle ha gett upphov till.

Forskaren

Är en sökare, analytisk, lite av en ensamvarg. Kan ibland bli lite blind av sin egen kunskap. Lyssnar och tar in men kan då och då låta överlägsen. Har lätt att identifiera problem och kan bidra med kunskap, men kan också uppfattas som provokatör med sitt letande efter brister.

Källa: Listan bygger på forskaren Farida Rasulzadas totalt 10 framtagna rollkaraktärer. Rollerna är mer att betrakta som attityder än som personer. Samma person kan ha flera olika attityder.