Vattenfalls talanger vill skapa samhällsnytta
10 Dec 2015 kl: 00:00

Vattenfalls talanger vill skapa samhällsnytta

Dag Svensson är personaldirektören som strävar efter att HR- och Employer Branding-frågor inte ska ses som egna öar, utan alltid vara med i diskussioner som gäller affärsnytta och verksamhetens framtid. I åratal har han arbetat för att stärka energiföretaget Vattenfalls attraktionskraft.

Bra varor i butiken
Oavsett hur bra en Employer Branding-strategi är på pappret måste den ha sin grund i den kultur och de värderingar som råder på företaget, något som ligger Dag varmt om hjärtat. Nu är han nominerad till Årets Hederspris för sitt arbete.
– Vattenfall är en öppen och inkluderande arbetsplats som alltid måste ligga i hållbar framkant. Genom verksamhetens och medarbetarnas grundläggande engagemang inom dessa frågor knyter vi rätt personer till oss, säger han.
Dag syftar i det här fallet på de individer som innehar rätt kompetens och attityd för att lotsa energiföretaget in i framtiden.
– Vi har identifierat vissa områden av vår verksamhet där vi räknar med en stark tillväxt. Vindkraft och elhybridbilar är två exempel. Genom traineeprogram, exjobb, praktik och sommarjobb finns det många vägar in för att bli en del av vår framtid. Väl på plats på Vattenfall erbjuds du en stor intern rörlighet och möjligheten att växa under eget ansvar.

Talang har ingen ålder
Vattenfall har traditionellt sett en stark attraktionskraft bland landets civil- och högskoleingenjörer.
– Samhällsnyttan som vi skapar lockar många av våra kandidater. Alla har ett förhållande till det vi arbetar med. Vattenfall skapar bättre livskvalitet, och allt fler vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle.
Han påpekar att Vattenfalls breda synsätt på Employer Branding är något som skiljer dem från många andra företag.
– Där andra enbart ställer in siktet på Young Professionals och nyutexaminerade väljer vi att även kommunicera med mer seniora talanger och specialister som kan ha värdefull kompetens. Det gör oss lite unika i vår approach.

Omfattande mångfaldsarbete
En annan aspekt av Vattenfalls varumärke som arbetsgivare är det gedigna arbete för mångfald som bedrivs. Som ett exempel på detta nämner Dag sitt eget arbete som förra året ledde till att företaget anslöt sig till Prideparaden.
– Vi fick visa upp oss som en inkluderande arbetsplats som står för allas lika värde. Jag gick själv i tåget tillsammans med delar av vår ledningsgrupp och i år var vi ännu fler. Det här är en stor sak för oss och något som härstammar från vår företagskultur. På Vattenfall finns det ingen plats för diskriminering inom faktorer som sexuell läggning, kön, ålder och etnicitet.
Han tillägger att Vattenfall är delaktiga i flera organisationer och projekt som syftar till att både mota diskriminering och öka ungas intresse för energi- och teknikyrken.
– Vi har inte råd att inte vara attraktiva för de allra bästa, avslutar Dag.