Vässa attityden och få jobbet
22 Nov 2019 kl: 00:00

Vässa attityden och få jobbet

För duktiga rekryterare är detta en självklarhet att det blir en bättre maktbalans om de hjälper den sökande att slappna av och de vill inte ta den rollen att vara den som grillar den de intervjuar. Helt enkelt för att då får de oftast inte ut så bra svar om vem personen är och vad den kan. Men alla är inte så erfarna som gör intervjuer.

Vad du därför bör ha med dig är att du har egna frågeställningar kring jobbet och dess utformning som du ställer eller åtminstone själv har med dig under samtalet och självklart även efteråt. Du kan till exempel ställa frågor vad det är för typ av ledarskap på företaget, vilka framtidsutsikterna är, vilka som är företagets främsta konkurrenter och position på marknaden till exempel.

Viktigast är i alla fall att du själv känner att du också är med och undersöker om jobbet och företaget passar dig. För när du själv gör det så märks det skillnad på din attityd på ett positivt vis och det märks att du har självkänsla och självförtroende. Att du har fler möjligheter på gång och inte är desperat. Är detta rätt jobb för dig överhuvudtaget, är det rätt företag, är det rätt chef och kulturen, passar den dig?  Skulle du vilja vara där och bidra med hela dig och din kompetens och din energi.

Om du har det mindsetet att du är där för din egen del lika mycket. Ni ska välja varandra, det är det som det går ut på. Det ska bli en bra match både från din sida och din presumtiva arbetsgivare. Då blir det som sagt mycket mer maktbalans i det samtalet än när du ska bli utfrågad och vänta på att få nästa fråga.

Det gör ofta en jättestor skillnad i hela samtalet och i hela hur du upplever det. Det är något annat än en falsk kaxighet där man slänger sig med buzzwords och liksom tar plats på ett sätt som blir mindre konkret och inte så trevligt heller för den delen.

Sist men inte minst. Kom ihåg ditt eget värde – det vill säga du är värdefull oavsett om du har jobb eller inte. Oavsett om du får vidare till nästa jobb eller inte gjorde det just efter den intervjun på företaget du gärna ville jobba och så vidare. Du är värdefull för att du är du.


av: Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach