”Vårt unika arbetssätt uppskattas av medarbetarna”
12 Dec 2017 kl: 00:00

”Vårt unika arbetssätt uppskattas av medarbetarna”

Under sina fem år som vd på Kunskapsskolan har Fredrik Lindgren gjort en storsatsning på att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. När skolor traditionellt sett inte har arbetat lika aktivt med employer branding som resten av arbetsmarknaden sticker Fredriks och hans kollegors arbete ut ur mängden – vilket har resulterat i att Kunskapsskolan har tagit hem priset som Årets employer branding-företag.

Hur har ni gjort för att lyckas med ert employer branding-arbete?

– Vi har jobbat mycket med att förtydliga vad vårt erbjudande är och vad man kan förvänta sig av att arbeta här. När man börjar hos oss måste man känna att det motsvarar förväntningarna, så vi har varit noggranna med att lära känna våra styrkor och svagheter för att förmedla en realistisk bild. Nyckeln till framgång i skolans värld är att ha duktiga pedagoger och lärare, och ska man attrahera dem måste man skapa en bra arbetsplats där de trivs och känner sig motiverade. Som friskola drivs vi som ett företag och det möjliggör att vi kan arbeta på ett annat sätt än kommunala skolor, med kollegialt samarbete och nära till ledning, vilket jag tror att många lärare uppskattar.

”Sjysta löner och villkor är en hygienfaktor.”

Vad kan man förvänta sig av Kunskapsskolan som arbetsgivare?

– En långsiktig, värderingsdriven arbetsgivare med en tydlig vision, vilket ger en stark kultur. Våra lärare vet vart vi som företag är på väg och hur de ska förhålla sig till saker i stort och smått. Men framför allt arbetar vi med delaktighet i alla former; lärarna samarbetar i det dagliga och ger varandra feedback, vi jobbar med utvecklingsprojekt tillsammans och alla ska känna att de är informerade om vad som händer för att kunna vara med och påverka. Något som är speciellt för oss är också vår pedagogik. Våra lärare arbetar väldigt nära eleverna och är både ämnesansvariga och handledare. Det är något vi är stolta över det uppskattas mycket av både medarbetare och elever.

Hur ser ni till att era medarbetare trivs?

– Vi arbetar ständigt med att se till att det finns bra hjälpmedel för lärarna i undervisningen, att det är ett bra klimat på varje skola och att det finns bra ledare som kan hantera de situationer och diskussioner som uppstår. Vi jobbar också mycket med kompetens- och ledarskapsutveckling för våra lärare, och vi anser att sådant som sjysta löner och bra villkor är hygienfaktorer. I de medarbetarundersökningar som vi gör har vi de senaste fem åren sett en väldigt positiv utveckling i trivsel och viljan att rekommendera oss som arbetsgivare. Jämfört med andra branschundersökningar ligger vi väldigt bra till i medarbetarnöjdhet, vilket är kul.