25 Apr 2008 kl: 00:00

Varför lyckas vissa projekt?

Kärnpunkten i alla projekt är att man måste förankra – informera = kommunicera

Vem avgör om du lyckas? Det är intressenterna – alla som berörs av förändringen i projektet. Därför är kommunikationen absolut det viktigaste för att lyckas.

För att starta ett projekt så måste man starta med rätt föutsättnigar:

Att definera projektet med följande:

Varför behövs projektet?

Vem är beställare/målgrupp/kund?

Vad ska göras?

Hur ska projektet genomföras?

När ska projektet genomföras?

Allt ska samlas i projektplanen

Tänk på att Ett projekt är alltid en förändring.

För att du ska lyckas som projektledare så måste du veta din roll och göra tydliga prioriteringar, vad som ska göras idag.

Hur ser projektgruppen ut? Har man den rätta kompetensen i gruppen?

Vilken projektmognad har organisationen?

Vilken projektmetodik ska man välja?

– Frihet kontra styrning?

För att nå bästa resultat ,så gäller det att hitta en balans mellan effektivitet och grad av styrning.

I projektplanen har du, Mål, SWOT analys, Strategi/lösning, Taktik/aktivteter.

En viktig sak är att göra en riskanalys för att säkra affärsnyttan och effekthemtagningen av projektet.

Det finns många typer av projektmodeller som man kan använda. Och alla liknar varandra.

– PROPS, PPS, Prince, Ratten, Projektil bla.

Detta var några saker att tänka på för att lyckas med ett projektet.

Lycka till!

Och tänk på att kommunicera! Det kan man aldrig göra för mycket utav.