”Våra anställda känner en tro för företaget”
9 Nov 2015 kl: 00:00

”Våra anställda känner en tro för företaget”

Entreprenörskap och lagkänsla präglar företagskulturen på Bravida. Organisationen är decentraliserad med 237 lokala avdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ledningens uppdrag är att följa upp och stödja avdelningarna.
– Det finns en tydlig anda av ägarskap och stolthet hos våra medarbetare, säger Mattias. Alla känner ett ansvar lokalt på avdelningen, och en stolthet över att vara med och bygga det samhälle vi lever i.

Att företaget har gått starkt framåt den senaste tiden, bland annat med en expansion till den finska marknaden, är också är en bidragande faktor till känslan av stolthet. Stoltheten var också tydlig när Bravida börsnoterades i oktober och alla anställda fick möjligheten att köpa aktier, något som 1 200 av de totalt 9 000 medarbetarna nappade på.
– Det är roligt med en sådan hög siffra, säger Mattias. Det är ett tydligt bevis på att våra anställda känner en tro för företaget.

Mattias började själv som trainee på Bravida 1998. Som nyexaminerad civilingenjör blev han anställd som kalkylator. Vägen gick sedan via projektledare, installationssamordnare, region- och divisionschef, både i Sverige och Norge, till vd och koncernchef sedan början av 2015. Att han stannat kvar inom företaget beror till stor del på möjligheterna att utvecklas.
– Som anställd på Bravida får du ta del av hela kedjan, från att träffa kunder till att designa och leverera system. Jag har själv alltid velat ta ansvar. Vill du ta ansvar i företaget ges du möjligheten, och då utvecklas du som person, säger Mattias.

Christine, som arbetat med HR på Bravida i fem år, utvecklar:
– Det finns ingen utstakad karriärväg och ingenting som stoppar den som vill framåt. Vill man vara med och skapa och förändra så finns alla möjligheter. Det i kombination med en lättsam och prestigelös anda bidrar till att jag och mina kollegor trivs så bra.

Bravida arbetar aktivt med kompetensutveckling och har en egen skola med ett rikt utbud av utbildningar för att stimulera medarbetare inom företaget att utvecklas och ta sig an nya utmaningar.
– Det är otroligt viktigt med kompetensutveckling, säger Christine. Bravidaskolan är en väldig styrka för oss och något som vi är unika med i vår bransch. Vi fokuserar på utveckling inom affärsmannaskap, ledarskap och projektledning för att ha och attrahera den bästa kompetensen i branschen.