”Vår grundfilosofi är att vi litar på människor”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”Vår grundfilosofi är att vi litar på människor”

Som ledare på Alfa Laval fungerar man som en coach som möjliggör för organisationen att ta sig vidare och nå uppsatta mål. Det är till stor del ett ledarskap som ger mandat att agera. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla sig själva.

– Det är till stor del ett bemyndigande ledarskap som handlar mycket om att skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla sig själva. Vi tror på att man själv ska ta ansvar för sin egen utveckling.

Hur är det att vara ledare i ett globalt bolag?

– Eftersom jag jobbar med människor över hela världen präglas mina team av en fantastisk mångfald. Det är en utmaning att hålla ihop ett sådant team, men när man väl lyckas är det oftast dubbelt så effektivt som ett homogent team. Det man måste tänka på är att vara lyhörd och alltid ifrågasätta grundläggande antaganden som man har.

Hur har ditt ledarskap utvecklats under åren?

– Jag är ursprungligen från Belgien och är skolad i det mer traditionella ledarskapet som bygger på kontroll och auktoritet, men det har ändrats mycket sedan jag kom till Sverige. Jag har lärt mig att delegera ansvar och att lita på människor. Jag har också insett att det är lika viktigt att lyssna som att prata. Samtidigt måste du såklart fortfarande vara den som i slutänden måste stå för alla beslut.

Vår kultur är anledningen till att jag har stannat här så länge.”

Berätta om er företagskultur!

– Vår kultur är anledningen till att jag har stannat här så länge. Den är informell, öppen och omhändertagande. Vår grundfilosofi är att vi litar på människor. Som medarbetare på Alfa Laval känner man att man är del av något mer än bara ett jobb – för mig är det en passion att jobba här.

Vad gör er till en spännande arbetsgivare?

– Eftersom vi är ett kunskapsföretag erbjuder vi en uppsjö av olika utvecklings- och utbildningsprogram inom alla möjliga områden. Vi uppmuntrar också till att man rör sig mellan bolagets olika delar. Sedan har vi ett stort hållbarhetsfokus och många av våra lösningar är med och gör världen till en bättre plats, bland annat genom att bidra till renare vatten och minskade koldioxidutsläpp. Vi gjorde en global undersökning nyligen där vi frågade våra medarbetare vad som är mest attraktivt med att jobba på Alfa Laval och då var det just utvecklingsmöjligheterna, kulturen och vårt högre syfte som lyftes fram.