Var barnslig och gör bättre affärer
12 Dec 2011 kl: 00:00

Var barnslig och gör bättre affärer

En innovation är nyskapande. Det kan vara en ny produkt, tjänst, teknik eller metod. Men det kan också vara att utveckla något som redan finns, som till exempel en ny typ av förpackning eller ett nytt betalsystem. Viktigast är att idén accepteras av den stora massan och tar plats på marknaden. Det är nämligen just det som skiljer en innovation från en uppfinning.

Uppfinningsrikedomen är stor i barndomen och om den stimuleras kan den vidareutveckla oss till innovatörer menar Lisa Ericsson som är avdelningschef på KTH Innovation:

– Barn har det kreativa i sig. Det tvättas bort med åren, men finns latent och kan byggas upp igen. Man måste vara öppen, uppmärksam och fundera på lösningar. Många innovationer dyker upp när man minst anar det och då gäller det att vara alert för att se det, säger hon.

Alla branscher levererar nya idéer med jämna mellanrum och marknaden tycks aldrig bli mätt. Innovationer skapar behov som i sin tur behöver nya lösningar. Och den ständiga utvecklingen innebär affärsnytta.
– Det land och företag som inte förnyar sig stagnerar snabbt. Har man ingen affärsnytta blir det ingen tillväxt, säger Lisa.

Hur ser framtiden ut, vilka innovationer behöver vi?
– Jag tror att det kommer handla mycket om energi och medicin. Hela världen är i behov av ett effektivt energiförsörjningssystem som inte tär på miljön. Och ett botemedel mot cancer vill alla se.