16 Maj 2008 kl: 00:00

Var är inspiratörerna?

Jag har själv upplevt det: Efter ett tag tar motivationen slut. Tjoff. 300 jobbansökningar och fortfarande inget napp. Vad händer?

Efter 300/450 dagar erbjuds den arbetssökande idag ”jobb- och utvecklingsgaranti”. Den består av 3 faser, varav de 150 första dagarna innehåller en kontroll av att vederbörande söker jobb – vilket man alltså redan gjort i 300/450 dagar. Upplyftande? Effektfullt?

Arbeta istället förebyggande och därmed långsiktigt – gör kvalitativa insatser redan under de 100 första dagarna:

* Arbeta med motivation och drivkraft direkt under de första besöken. Detta kan betecknas som hjälp till självhjälp: Jag får hjälp med att veta vad jag vill i mitt framtida yrkesliv, jag får hjälp att hitta min arbetsglädje, får tillbaka mitt driv. Snacka om upplyftande. Och effektfullt.

* Använd GROW-modellen (goal/reality/options/will) för att ta fram den individuella handlingsplanen. Väl använd lockar den fram motivationen och handlingskraften.

Exempel på frågor kan vara: Vad vill du ha uppnått när den här timman är slut? Vilka resurser har du redan som du kan använda dig av? Vilka andra resurser kommer du att behöva? Vilket stöd behöver du och från vem? Vad ska du göra för att få det stödet och när ska du göra det? (För en ingående beskrivning av GROW-modellen se John Whitmores ”Nya Coaching för bättre resultat”.)

*Ordna föreläsningar och aktiva seminarium kring motivation och självkänsla.

* Manifestera den arbetssökandes betydelse och värdighet genom att använda International Coach Federations riktlinjer (http://www.medarbetarcoachen.se/infocomp.html)som en plattform för samtal. Detta inbegriper att lyssna på vad den arbetssökande har att säga och vara fullständigt närvarande i samtalet, använda ett batteri med högkvalitativa frågor för att undersöka individens mål, resurser, olika alternativ och den egna viljan. På så sätt blir individen också medveten om sig själv, ser det egna ansvaret att handla i linje med det liv hon vill leva – vilket också innefattar ett arbete som är tillfredsställande. Personen utmanar också de inre övertygelser som begränsar henne, vilket driver till handling.

* Inför jobbklubbar för olika yrkesgrupper där gruppcoaching är en del av aktiviteterna – på så sätt kan individen utveckla sitt kontaktnät och få input.

* Information kan jag läsa mig till – men inspiration? Skippa stora informationsgrupper där alla dras över en kam och gör istället ordentliga, grundläggande behovsanalyser från början. Vilken typ av stöd skulle verkligen hjälpa den här personen vidare? Behoven är – och kommer alltid att vara – individuella.

* Arbeta fram en verksamhetsidé som är operativ och fungerar ut i alla led, där en av ledstjärnorna är att inspirera individen.

Att utveckla individens motivation och självkänsla är en långsiktig investering för både arbetsförmedlingarnas verksamhet och den enskilde arbetssökande. En arbetssökande behöver ett rejält schvung – inte komma hem med ett tung. – Fram med inspiratörerna!