1 Mar 2008 kl: 00:00

Vänsterhänta får mer i lön

Vänsterhänta män med någon form av universitetsutbildning tjänar ungefär15 procent mer än högerhänta män med likvärdig utbildning. När det gäller män med avslutad universitetsexamen är skillnaden ännu större, i den gruppen tjänar de vänsterhänta hela 26 procent mer, skriver Näringsliv 24. För kvinnor finns däremot inga motsvarande resultat.

Forskarna saknar fortfarande en teori till den stora skillnaden. Undersökningen bygger på intervjuer med 5000 män och kvinnor som har följts från 1979 när de var mellan 17 – 21 år gamla.