Vanligt att unga skadar sig på jobbet
30 Apr 2014 kl: 00:00

Vanligt att unga skadar sig på jobbet

I dag råkar många unga ut för arbetsskador varje år. Enligt anmälningarna till Arbetsmiljöverket är det ungefär 4000 ungdomar som skadas. Unga kvinnor drabbas främst av olyckor inom omsorg och sociala tjänster, medan unga män råkar ut för flest olyckor inom bygg.Unga är också mer utsatta än andra åldersgrupper på arbetsmarknaden med åtta anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda och år, att jämföra med snittet på arbetsmarknaden som är sex.

Det här siffrorna gör att Arbetsmiljöverket under perioden maj till oktober ska genomföra 500 inspektioner över hela landet.