18 Jun 2009 kl: 00:00

Vanligaste felet i jobbansökningar enligt rekryterarna

Petra W Hovstadius, Rekryteringsansvarig, Vinge:

Att det personliga brevet är mer än en sida, med liten text och utan nya stycken. Fel är också att inte ta med extrajobb. Affärsjuridiken handlar om att ge service till klienterna och att ha haft ett serviceyrke är en merit.

Johan Hansson, stf enhetschef på Sidas HR-enhet:

Att inte tillräckligt väl spegla arbetsbeskrivningen. Som regel har författaren till arbetsbeskrivningen lagt ner stor möda på den och kraven som finns listade är inte där av en slump.

Lotta Oscarsson, HR-specialist på Mannheimer Swartling:

Att inte korrekturläsa ordentligt. Be gärna någon annan att kontrollera formalia och stavning.

Erik Meurling, chef över Exportrådets kontor i Helsingfors:

Många är ostrukturerade. Fokusera på det som är av verklig relevans för den tjänst du söker. Vanligt är också opersonliga ansökningar – man ser att samma ansökan har skickats till olika arbetsgivare.

Läs också:

Detta tittar rekryterarna främst efter i en ansökan

Ansökan rekryterarna aldrig glömmer!

Så ska du avsluta det personliga brevet

Vanligaste jobbsökningsmissen enligt rekryterarna

Ringa upp? Så tycker rekryterarna