1 Mar 2008 kl: 00:00

Vägledning till lyckad karriär för kvinnor

 

 

Det är de allra viktigaste punkterna i Moran Winsteen Albins och Haleh Nezamabadis strategiplan för kvinnor som siktar på toppjobben. I kandidatuppsatsen A road to success – a strategic plan for young female leaders ville ekonomistudenterna vid Stockholms universitet ta reda på vad som krävs för att lyckas nå toppositionerna inom den privata sektorn.

 

– En annan viktig punkt är att aktivt utnyttja sitt sociala nätverk. Alla vi intervjuat har vänner, familj och kontakter man fått inom utbildningen exempelvis. Ta del av befintliga nätverk också som till exempel Ledarna, säger Moran Winsteen Albin.

 

Uppsatsens karriärplan består av elva konkreta punkter som är tänkta att ge vägledning för kvinnor. En av punkterna handlar om att söka sig till en chef som stöttar ens utveckling.

 

– Om man inte har en sådan chef får man tro på sig själv och sin förmåga att lyckas. Försök hitta ett annat jobb. Jag var själv ekonomiansvarig på en arbetsplats där jag inte fick stöd och där det inte fanns plats för utveckling. Då bytte jag arbetsplats och fick anta nya utmaningar.

 

För egen del har Moran Winsteen Albin upptäckt hur viktigt det är att marknadsföra sig och att kvinnor av någon anledning inte vågar göra det.

 

– Det gäller att strunta i jantelagen! Visa upp vad du kan och vad du har gjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

 

 

Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation och Finansförbundets jämställdhetskommitté delade i september ut ett uppsatsstipendium till Moran Winsteen Albins och Haleh Nezamabadis kandidatuppsats A road to success – a strategic plan for young female leaders. De två studenterna skrev uppsatsen inom företagsekonomiska enheten på Stockholms universitet och fick dela på stipendiet på 10 000 kronor.

 

 

Här har Shortcut sammanfattat av uppsatsens karriärplan:

 

 

Jobba med självförtroendet.

Tro på dig själv och att du kan nå dina drömmar. Gör upp tydliga mål inför framtiden och gör tidigt upp en strategiplan. Våga ta initiativ och anta utmaningar.

 

 

Marknadsför dig på ett smart sätt.

Visa upp dina resultat och gör klart för de du arbetar med att du vill utvecklas och jobba för att nå högre. Anta utmaningar även om du inte är säker på att du har de rätta kvalifikationerna. Fortsätt att utbilda dig under karriären. Hoppa på interna utbildningar och be om att få gå externa utbildningar också.

 

 

Bygg upp ett starkt nätverk.

Börja redan under studierna. Använd dig av befintliga nätverk, skapa forum och kontaktgrupper.

 

 

Välj en stöttande partner.

Tidigt i relationen bör du göra klart att du vill göra karriär och att han måste vara beredd att dela på ansvaret hemma. Barn är inga problem (80 procent av kvinnorna med toppjobb som intervjuades och var med i enkäter inför uppsatsen hade minst ett barn), men ansvarsfördelningen måste vara jämlik om det ska fungera.

 

 

Välj rätt chef.

Din chef ska stötta, ge feedback och hjälpa dig utvecklas. Annars, sök nytt jobb.

 

 

Sök rätt jobb.

Använd ditt nätverk för att hitta arbetsplatser som passar dig och hör av dig till företag som du är intresserad av. Sök efter företag med jämn könsfördelning även på toppen.

 

 

Bredda din utbildning och erfarenhet.

Erfarenheter från olika branscher är en fördel. Komplettera universitetsstudier med mer yrkesrelaterade utbildningar. Börja så tidigt som möjligt om du har en karriärplan.

 

 

Var medveten om kulturella hinder.

I samhället och inom företag finns det föreställningar om hur kvinnor är som hindrar kvinnor att nå toppen. Genom att vara medveten om dessa kan man undvika att fastna i fällorna.