23 Nov 2008 kl: 00:00

Vad vill du skapa

Har du och företaget samma inställning till vad som ska göras i jobbet eller finns det vissa skillnader som inte har uttalats.

Oftast är det så att när man kommer in företaget så var jobbet något annat än det man skulle arbeta med. Det händer hela tiden.

Finns det de förutsättningar som du vill skapa i företaget?

Det är viktigt att ta iniativ men här får man vara lite försiktig också.

Det som är bra är att leverera mera, så att du visar att du kämpar och ger allt.

Det är något som företagen verkligen vill ha idag.

Fråga och ta reda på vad som är viktigast och skapa det du vill.

Målinriktad och resultat är det som räknas och idag behandlas personalen som kan leverera som idrottsstjärnor och ”the winner takes all” är ett bevingat uttryck.

Det finns bara ett råd och det är att ge gärnet och tänka fortare än vad som händer i nuet.

Kämpa på och ta kontrollen på det du vill skapa. Det är bättre att ta ett steg på rätt väg än stapla runt utan mål. Många delmål ger snabbare resultat för att komma till själva slutmålet.