”Utvecklingen inom vården kräver mod och modernt ledarskap”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”Utvecklingen inom vården kräver mod och modernt ledarskap”

Inom loppet av tolv månader rekryterades och tillsattes 700 chefer på Karolinska universitetssjukhuset, med både internt och externt sökande. Anna- Karin Samuelson, HR-direktör på Karolinska, berättar om hur digitalisering och nätverkssjukvård kräver nya förutsättningar inom vården.

Vad betyder modernt ledarskap för dig?

– Modernt ledarskap för mig betyder att man ser positivt på, vill vara med i och leda en pågående evolution. Det som är spännande i hälso- och sjukvården just nu är den digitala utvecklingen, men också mer delaktighet för patienter inom nätverkssjukvården. Därför behöver vi också en organisation som är patientcentrerad.

Vem trivs som ledare på Karolinska?

– Den som stimuleras av förändringsarbete och har en förståelse för varför man gör det och vad man ska uppnå. Man måste också kunna entusiasmera och inspirera samt ha fokus på att jobba med effektivisering och smarta arbetssätt för att bygga upp en bättre vård och en bättre service. Men samtidigt måste man också våga värna om traditioner och vara lyhörd. Det handlar helt enkelt om att gasa och bromsa samtidigt.

Varför är det viktigt med modernt ledarskap?

– I dag har vi andra krav från våra medarbetare, men också från våra patienter. Vi behöver inte bara kunskap utan vårt beteende och vår attityd är minst lika viktig.

”I dag måste vi vara flexibla och kunna omforma team.”

Hur är en bra ledare?

– Du måste ha en passion och en vilja – det är helt avgörande för att bli en bra lagledare. Det gamla ledarskapet handlade mer om att bevara strukturer än att se nyttan av att jobba i team. I dag måste vi vara flexibla och kunna omforma team. Att våga stärka gruppen med olika kompetenser. Att se till att få ihop laget, ett team där man ser värdet i varandra och varandras olikheter.

Hur har organisationen jobbat med ledarskap de senaste åren?

– Vi är ett tvärsnitt av det svenska samhället och har gjort ansträngningar för att skapa en god mix av erfarenhet och kön samt en organisation som präglas av mångfald och ett inkluderande ledarskap. Vår nytillträdda biträdande sjukhusdirektör Annika Tibell uttryckte sig så här: ”Mitt Karolinska – en arbetsplats för livet.” Det tycker jag säger mycket om hur vi vill ha det här. Vi jobbar med livet och patienter, men Karolinska är också en arbetsplats där man kan utvecklas.