Utveckling och hälsa bygger hållbara karriärer
9 Nov 2017 kl: 00:00

Utveckling och hälsa bygger hållbara karriärer

Cirka 200 medarbetare från Essity ställde upp i årets Göteborgsvarv och sprang ett halvt maraton. En av dem var Sofi Vilahamn, Safety & Health Specialist på Göteborgskontoret, som ingick i projektgruppen för Göteborgsvarvet. Men hennes uppdrag är större än så – det handlar om att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för medarbetarna.

Vad lockade dig till Essity?

– Jag brinner för hälsa och arbetsmiljö och på Essity, som har hälsa och medarbetarutveckling högt på agendan, får jag möjlighet att göra skillnad. I min roll ingår bland annat att utbilda våra chefer inom arbetsmiljö och hälsa samt att motivera och underlätta för våra medarbetare att göra hälsosamma val. Jag arbetar nära företagshälsovårdens läkare, psykologer och sjukgymnaster och gör även arbetsmiljöundersökningar och sätter in lämpliga åtgärder.

”Du driver själv din karriär framåt.”

Varför är det viktigt att vara en hållbar och hälsosam arbetsgivare?

– Om medarbetarna trivs, utvecklas och mår bra på jobbet så presterar de också bättre och stannar längre. På Essity strävar vi efter att skapa en långsiktig relation till varje medarbetare och vi vill att varje individ ska nå sin fulla potential. Professionell och personlig utveckling är en viktig del av det – här har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan som tas fram i dialog med närmsta chef. Du driver själv din karriär framåt och alla med rätt attityd och kompetens har stora möjligheter att utvecklas. Essity har en bred verksamhet som täcker allt från forskning och produktion till försäljning och marknadsföring vilket gör det möjligt att söka sig till olika roller och affärsområden. Om du vill göra en internationell karriär så finns alla möjligheter då vi har försäljning i cirka 150 länder.

Vilka andra faktorer är viktiga i en hållbar karriär?

– Att du har en bra balans i livet och tillräckligt med energi för livets olika områden. På Essity arbetar vi förebyggande mot stressrelaterad ohälsa genom att till exempel utbilda våra chefer i hur man fångar upp tidiga tecken på stress, men också genom att skapa en kultur där det är naturligt att säga till om man har för mycket. Vi strävar efter att ha ett öppet och respektfullt arbetsklimat där vi arbetar tillsammans som ett team och praktiserar frihet under ansvar, något som underlättar livspusslet med till exempel träning och hämtning på förskola.

Ni strävar också efter att få medarbetarna i rörelse!

– Ja, fysisk aktivitet är viktigt för såväl välbefinnande som hälsa och fokus. Medarbetarna erbjuds bland annat ett friskvårdsbidrag och gemensamma träningspass för alla som vill. Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar kring träning och hälsa. Att träna ihop, som vi till exempel gör varje år inför Göteborgsvarvet, höjer både lagkänslan och energinivån. En gång per år arrangeras även en hälso- och säkerhetsvecka på våra fabriker och kontor runt om i världen, vid den senaste fick medarbetarna här i Göteborg till exempel möjlighet att skapa sin egen hälsoplan, träningsprogram för att förebygga besvär i nacke/rygg och sjunga i kör. Det var väldigt uppskattat!