Utveckling genom mentorskap på Accenture
4 Dec 2017 kl: 00:00

Utveckling genom mentorskap på Accenture

Som ny medarbetare på Accenture får man en career counselor i form av en mer senior medarbetare som jobbar inom samma område som en själv. När Team Lead Marita Mayerhofer kom till bolaget för fyra år fick hon en career counselor, vilken idag är Release Lead Edmund Buck, som arbetat 12 år på Accenture. Något som innebär att han finns där som ett extra stöd, både i SAP-projektet som de båda arbetar i samt hennes individuella utveckling inom bolaget. SAP är ett affärssystem som Accenture implementerar hos olika kunder, bland annat den stora retail-kund som Edmund och Marita jobbar med.

Marita, vad har det inneburit för dig att ha en career counselor?

Marita: – Det har hjälpt mig oerhört mycket, speciellt i början när jag inte riktigt visste vad som förväntades av mig. Då var det skönt att ha någon att bolla sina funderingar med. Edmund hjälpte mig också mycket när jag bytte roller inom projektet. Samtidigt har vi regelbundna feedback-möten där jag får hjälp med hur jag ska tänka kring olika frågor och situationer som dyker upp. Vi pratar också om vad jag kan tänkas vilja göra för att fortsätta utvecklas inom bolaget, i form av exempelvis olika utbildningar.

Berätta om hur ni tänker kring ledarskap på Accenture!

Edmund: – På Accenture får man ganska tidigt ta ett större ansvar, i form av att exempelvis leda ett team. Det är mycket “learning by doing”. Man får såklart gå kurser i metodik och gruppdynamik men ganska snabbt får man också konkreta uppgifter där man får praktisera det man lärt sig.

Marita: – Under de senaste åren har vi haft som mål att verkligen fokusera på de styrkor som medarbetarna har. Vi identifierar vad varje individ är bra på och ser till att den blir ännu bättre på det. Det är mycket bättre än att man ska fokusera på något man är halvdan på och som man ändå inte vill göra.

Edmund: – Vi pratar också mycket om kontinuerlig feedback som bland annat handlar om att respektive ansvarig chef på projekten ska genomföra regelbundna återkopplingssamtal med alla kollegor. Det är viktigt att se till att man ses ofta även i verkligheten. På det sättet blir det relevant återkoppling som man kan relatera till.

Varför tycker ni att andra ska söka sig till Accenture?

Marita: – Jag sökte mig till Accenture för att det var ett internationellt varumärke som skulle kunna öppna många dörrar. Min intention var att stanna något år, men fyra år senare är jag fortfarande kvar. Anledningen till att jag trivs så bra är att människorna här är så otroligt duktiga, trevliga och omtänksamma. När man kommer till kontoret på morgonen frågar människor hur man mår, och inte bara av artighetsskäl utan för att de faktiskt bryr sig.

Edmund: – Vi har väldigt roligt tillsammans här på Accenture, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Sedan har man möjligheten att testa på olika branscher och uppdrag. Jag har till exempel gjort allt från att programmera till att arbeta med konfigurering och projektledning. Det är ett väldigt varierande arbete som sällan blir rutin.