10 Jun 2014 kl: 00:00

Utmanande jobb på Kungsleden

Med en lång karriär inom bygg- och fastighetsbranschen bakom sig sökte sig Cristoffer Högberg till Kungsleden 2012. Här kombinerar han jobbet som fastighetsförvaltare med uppdraget som projektledare för långsiktig utveckling av fastigheter med potential.

Hur kan en dag se ut för dig?
– Jag är på kontoret tre eller fyra dagar i veckan. Resten av tiden åker jag runt, eftersom fastigheterna jag ansvarar för ligger på olika orter. Jag försöker planera in så många möten som möjligt på varje plats jag besöker. Det kan vara möten med hyresgäster, fastighetsskötare, kommunen och entreprenörer.

Vad tycker du kännetecknar Kungsleden?
– Vi jobbar i förvaltningsteam med en förvaltare, en teknisk förvaltare och en assistent. Det gör att varje person får tid att ägna sig åt sin uppgift utan att distraheras av andra uppgifter. Som förvaltare kan jag ägna mig åt kundkontakter och ärenden som har långa ledtider, eftersom jag får så bra uppbackning av de andra i teamet. Att vi är en kompetensmässigt bred organisation ger ständig tillgång till expertis inom exempelvis miljö och juridik, vilket är en stor trygghet.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Att möta olika branscher! Som fastighetsförvaltare får jag lära mig om hur det fungerar i allt från tunga industrier till texttryckerier och handel. Det är en spännande utmaning att lära sig lyssna och förstå vad de olika branscherna behöver.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter på företaget?
– Vi har stora möjligheter att utvecklas i så väl befintlig som ny roll. Det kan handla om att växla jobb inom vår förvaltningsorganisation eller gå från en specialistroll till en ledarroll. Själv är jag glad att ha fått chansen att jobba strategiskt med att bibehålla och höja värdet på fastigheter med utvecklingspotential. Det ligger helt i linje med mina intressen.

Vad är viktigt i er bransch inför framtiden?
– Att ha ett välutvecklat affärssinne och kunna göra bra affärer över tid. Juridiken blir också allt viktigare. Det märker vi när vi möter amerikanska hyresgäster, som ofta har koll på varenda juridisk detalj.