Uppsägning – allt du behöver veta
27 Jan 2009 kl: 00:00

Uppsägning – allt du behöver veta

På vilka grunder får en arbetsgivare egentligen säga upp mig?

Vid arbetsbrist, när arbetstillfällen försvinner, då gäller turordning. Vid personliga skäl om man missköter sig allvarligt och arbetsgivaren har bevis för det.

Läs också: 10 säkra tecken på att du borde byta jobb.

Om jag bli uppsagd för att det är lågkonjunktur och det sedan går bättre för företaget igen – har jag då rätt att få tillbaka mitt jobb?

Om du har varit anställd i minst ett år gäller företrädesrätt till återanställning i nio månader efter att anställningen tagit slut. Det betyder att om du uppfyller grundkraven för ett arbete som blir ledigt får arbetsgivaren inte anställa någon utifrån på din gamla arbetsplats utan att har frågat dig först om du vill ha det jobbet.

Min arbetsgivare säger att jag är uppsagd pga. arbetsbrist trots att mitt arbete fortfarande måste göras inom företaget. Kan man göra så?

Alla företag måste förhandla med facket före uppsägning. Det kan vara så att dina arbetsuppgifter läggs ut på flera andra anställda eller att någon som har varit anställd längre tid än du ska ha dina arbetsuppgifter, men det är facket som kontrollerar att arbetsgivaren följer lagen.

Är det någon skillnad på att bli uppsagd om man har en tidsbegränsad projektanställning, har ett vikariat eller är fast anställd?

Om man har projektanställning eller vikariat finns ett slutdatum på anställningen och den kan bara i undantagsfall sägas upp i förväg, men den upphör normalt när kontraktet löper ut. En fast anställning heter egentligen tillsvidareanställning och kan bara sägas upp efter facklig förhandling vid arbetsbrist eller personliga skäl. Företrädesrätten till återanställning gäller alla anställningsformer om man varit anställd i minst ett år.

Om jag blir uppsagd, kan jag få någon annans plats då? Hur funkar det? Är det arbetgivaren som bestämmer vems tjänst jag ska ta eller kan jag välja?

Om dina arbetsuppgifter försvinner och det finns senare anställda som inte har annan utbildning eller erfarenhet än du, så har du rätt till omplacering. Arbetsgivaren bestämmer vilket omplaceringserbjudande du ska få, men det måste vara skäligt. Om du är medlem i facket får du hjälp med denna förhandling eftersom arbetsgivaren måste förhandla med facket om vem som ska ha vilken tjänst.

Har jag rätt till ersättning från företaget som säger upp mig?

Du har rätt till lön under uppsägningstiden som kan vara allt från 2 veckor till 12 månader beroende på kollektivavtal och lag. Om arbetsgivaren vill att du ska arbeta under uppsägningstiden måste du göra det för att få lön, men arbetsgivaren får inte sänka lönen under uppsägningstiden. Om du har provisionslön ska ett genomsnitt beräknas om du t ex inte kan sälja som vanligt under uppsägningstiden. Du har också rätt till semesterersättning när du slutar. Det finns ingen lag om avgångsvederlag, men facket förhandlar ofta fram det till sina medlemmar.

Jag ska förhandla med min arbetsgivare. Vad kan jag hoppas på att få ut av en sådan förhandling? Att få stanna kvar? Ett par månaders extra lön? Hur ska jag förbereda mig?

Begär att få se en omplaceringsutredning, för arbetsgivaren måste utreda möjligheterna till omplacering före uppsägning. Ta fram ditt enskilda anställningsavtal och kontrollera din uppsägningstid. Kontakta ditt fackförbund för att kontrollera om det finns ett kollektivavtal som ger dig längre uppsägningstid än den som finns i lag eller i ditt eget anställningsavtal. Ditt fackförbund har rätt till förhandling före uppsägningen om saklig grund, turordning och omplacering. Om din arbetsgivare har sagt upp dig utan förhandling kan facket förhandla om ett skadestånd till dig.

Måste jag jobba under mina uppsägningsmånader?

Ja, du är skyldig att arbeta under uppsägningstiden, men om det inte finns något jobb att göra kan arbetsgivaren arbetsbefria dig. Då har du rätt till full lön ändå.

Är arbetsgivaren skyldig att ge mig en utbildning så att jag kan ta en annan tjänst på företaget? Om det finns kollektivavtal finns det regler för kompetensutveckling och personalutbildning. Vissa kortare utbildningar har du rätt att kräva om du för övrigt uppfyller grundkraven för en tjänst som ska finnas kvar på företaget och du inte är bland de sist anställda.

Jag har blivit erbjuden en annan tjänst på företaget där jag får 10 000 mindre i lön – kan det anses vara en likvärdig tjänst?

Nej det är inte en likvärdig tjänst. Du har alltid rätt till oförändrad lön under uppsägningstiden, även om du får andra arbetsuppgifter än du hade tidigare.

Jag har blivit varslad och är inte med i facket. Är det för sent för mig att gå med nu? Vad kan jag göra?

Du är alltid välkommen som medlem i facket och du får information och rådgivning även som ny medlem. Många fackförbund har regler som innebär att man ska vara medlem i tre månader för att få förhandlingshjälp och rättshjälp. Inkomstförsäkring kräver en längre tids medlemskap och går inte att teckna just när man blir uppsagd.

Om jag blir uppsagd vad har jag då rätt till för ersättning? Om jag inte är kvalificerad för A-kassa? Vart vänder jag mig?

Om du inte har rätt till a-kassa ska du ändå gå till arbetsförmedlingen och anmäla dig som arbetssökande. Det finns ett lågt grundbelopp hos Alfa-kassan som du kan söka om du har arbetat i minst sex månader. Du kan också vända dig till socialtjänsten i din kommun för att söka behovsprövat försörjningsstöd.

Hur ska en uppsägning gå till? Får man bli uppsagd muntligen eller stämmer det att man inte är varslad förrän man fått det skriftligt, och vad inebär egentligen det om man till exempel blivit varslad via telefon?

Om arbetsgivaren ska säga upp minst fem personer ska ett varsel skickas till arbetsförmedlingen, men arbetsgivaren behöver inte varsla den anställde, däremot förhandla med facket före uppsägning. När förhandlingen är klar kan skriftliga uppsägningsbesked lämnas och då börjar uppsägningstiden att löpa. Om man får en muntlig uppsägning ska man kontakta sitt fackförbund. Antingen är det så att förhandlingar pågår och att det finns omplaceringsmöjligheter att diskutera innan den riktiga skriftliga uppsägningen kommer eller så har arbetsgivaren brutit mot lagen genom att strunta i att uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas personligen.

Från när räknas uppsägningstiden? Från första gången jag får reda på att jag inte får stanna kvar på företaget eller först från när jag skrivit på uppsägningsavtal?

Uppsägningstiden börjar räknas från den dag som du skriver på att du tagit emot ditt skriftliga uppsägningsbesked. Det ska lämnas personligen, men om den anställde inte går att nå får uppsägningsbeskedet skickas med rekommenderat brev. Om du får uppsägningsbesked genom e-post eller SMS eller liknande ska du genast kontakta ditt fackförbund för att få hjälp med antingen ogiltigförklaring eller skadeståndskrav.

Hur ser andra arbetsgivare på att man har blivit uppsagd? Kan det försvåra mina chanser att få nytt jobb?

Om du blir uppsagd i en konkurs eller en större personalminskning finns det knappast någon arbetsgivare som tror att det är ditt fel. Om du har blivit uppsagd enligt turordning så är det inget konstigt med det. Hundratusentals anställda blir uppsagda varje år i Sverige och de flesta får nya jobb ganska snabbt. Om du däremot har blivit uppsagd av personliga skäl så ser det illa ut. En misstänksam arbetsgivare kan också dra öronen åt sig om du har blivit uppsagd flera gånger trots att du inte var bland de sist anställda, men det syns inte i din CV, utan kommer fram när man tar referenser.

Min arbetsgivare har lovat mig att jag inte kommer att bli varslad i och med företagets omorganisering. Är det bindande? Måste jag få det på papper?

Muntliga avtal gäller men de är svåra att bevisa. Din arbetsgivare kan ändra sig eller glömma vad han lovat. Din chef kan sluta sitt jobb och företaget kan bli uppköpt eller fusionera med ett annat företag. Även om du har ett papper så kan förutsättningarna ändras plötsligt och företag som var mycket framgångsrika kan plötsligt gå i konkurs.

Finns det någonting jag kan göra för att undvika att bli uppsagd?

Förr sa man att statens kaka är liten men säker, men det gäller inte längre. Statliga verk flyttas, privatiseras eller läggs ner. Många trodde att storbankerna var trygga tills finanskrisen plötsligt visade motsatsen. Uppsägningar är en följd av att förändringar går snabbt i samhället och vem som helst kan bli uppsagd. De flesta blir det flera gånger under sitt arbetsliv. Därför är det viktigt att vara medlem i facket och a-kassan, för att du ska få förhandlingshjälp, arbetslöshetsersättning och inkomstförsäkring. Tanken med det är att du ska kunna ägna all din tid åt att söka nytt jobb om du blir uppsagd och inte behöva sälja bostaden, bilen eller sommarstugan på en gång.