18 Nov 2015 kl: 00:00

Unilever tar globalt ansvar för miljön

Sedan juni arbetar Emelie som kundansvarig inom Home & Personal Care, med varumärken som Via, Dove och Axe.

Vad lockade dig till Unilever?
– Jag blev faktiskt tipsad av en kompis som hade gjort sin praktik där. Han berättade att Unilever inte bara var en spännande arbetsgivare, där medarbetarna får arbeta med världskända varumärken och göra internationella karriärer, utan att företaget också tar ett stort samhällsansvar genom att satsa på hållbara produkter och miljösatsningar. Det är väldigt viktigt för mig.

Hur märks arbetet med hållbarhet?
– På flera sätt. Vi ska halvera våra globala utsläpp till 2020, vi har energioptimerat vårt miljöcertifierade huvudkontor i Solna och vi arbetar ständigt med att utveckla hållbara produktlösningar. För sköljmedlet Comfort har vi till exempel tagit fram en mindre förpackning med högre koncentrat; så det är mindre vatten men fler tvättar per produkt. Det kanske är lite ovant för konsumenterna till en början, och det kräver utbildning, men det är ett pris vi gärna betalar för miljöns skull.

Hur såg din tid som trainee ut?
– Syftet är att man som trainee ska få rotera halvårsvis inom funktionerna, i mitt fall sälj och marknad. Jag fick prova på det kreativa arbetet på Mildas marknadsföringsavdelning, där vi bland annat tog fram produktfilmer och en julkampanj. Som nordisk marknadsassistent för Comfort var arbetet mer strategiskt och jag arbetade med lanseringar av både premium- och value for money-produkter. Den tredje rotationen var på säljavdelningen jag arbetar på i dag, och den sista, som kategoriansvarig för hår och deodoranter hann jag knappt börja på innan jag blev erbjuden mitt nuvarande jobb!

Hur ser din framtid ut?
– Jag har ju inte hunnit jobba så länge, så på kort sikt handlar det om att sätta mig in i allting som rör mina kunder, och bygga upp en långsiktig plan med dem. Men på längre sikt vill jag prova på att jobba utanför Europa, gärna i ett utvecklingsland, kanske i Asien? Och kanske inom andra affärsområden inom organisationen? Det är det som är fördelen med att jobba här, Unilever ger förtroende till sina anställda och låter dem pröva sina vingar om de nu skulle vilja det. Det är fantastiskt att jobba på ett sådant företag!