Unilever hjälper konsumenter att ta ett eget miljöansvar
8 Mar 2016 kl: 00:00

Unilever hjälper konsumenter att ta ett eget miljöansvar

För Unilever går hållbarhet och tillväxt hand i hand, det vet Emma Bayer. Hon började som trainee 2013 och tillträdde nyss rollen som Customer Service Operations Manager, vilket innebär att hon har ett helhetsansvar för Unilevers kundservice- och masterdatateam som sitter på huvudkontoret i Solna, Stockholm.

– Jag sökte mig till Unilever för att jag hade en personlig relation till företagets varumärken. Dessutom visste jag att hållbarhetsarbetet fick stort fokus här och det tilltalade mig, säger hon.

Ansvar i alla led

2010 lanserades Unilever Sustainable Living Plan, som ligger i linje med FN:s globala mål. Den slår fast att all verksamhet ska baseras på hållbarhet och målet är att Unilever år 2020 ska ha halverat sina utsläpp samtidigt som man tar ett ökat ansvar för samhället, ett kvitto på företagets hållbarhetsfokus. Och samtidigt ska man fördubbla storleken på verksamheten.

– Vi är ett stort globalt företag och då måste vi också ta ansvar, i alla led, säger Emma.

Ett exempel är målet att 100 procent av alla jordbruksråvaror som ingår i Unilevers produkter ska komma från hållbara källor.

– För oss är det självklart att miljön inte ska ta skada på grund av de råvaror vi behöver. Vi jobbar bland annat med återplantering och sedan ett antal år tillbaka arbetar vi aktivt med att de glassar vi producerar ska använda kakao som är certifierad av Rainforest Alliance, säger Emma.

Och arbetet ger effekt. För ett par år sedan fick bland annat lanseringen av nya Magnumglassar skjutas upp eftersom Unilevers efterfrågan på just certifierad kakao var mycket större än tillgången.

– Då fördröjde vi lanseringen och utbildade jordbrukare så att de skulle få möjlighet att leva upp till våra krav. För oss handlar det om att prioritera människan och miljön i produktionen. Vi skulle aldrig rucka på den principen.

Engagerade medarbetare ger bättre miljö

Ett av Unilevers mest kända varumärken i Sverige är GB Glass. Den certifierade kakaon levereras bland annat till GB Glass-fabriken som ligger i Flen. Här produceras både klassiker som 88:an och Daimstrut, och årets alla glassnyheter.

– I produktionen blir vårt miljöarbete väldigt tydligt. Förutom att använda lokalproducerade råvaror till bland annat alla halvlitersförpackningar jobbar vi ständigt med att minska både utsläpp och avfall, säger Igor Papec.

Precis som Emma började han som trainee inom företaget och i dag, 20 år senare, är han produktionschef för GB Glass-fabriken, där även Emma arbetade en period under sin tid som trainee.

– På Unilever får du en fartfylld och internationell karriär. Vi jobbar mycket med en vinnande inställning och min övertygelse är att alla medarbetare kan bidra till att göra världen bättre, säger Igor.

Årets GB-nyheter:

unilever_glassar

Genom att engagera och involvera medarbetarna på GB Glass-fabriken i bland annat underhåll har de lyckats reducera sitt spill med ungefär hälften på tre år, vilket också innebär att vatten- och energiförbrukning har sänkts rejält.

– Att jobba för välmående medarbetare, en bättre miljö och ett bättre samhälle är inget projekt för oss. Det är ett tankesätt, säger Igor och får medhåll från Emma:

– Vi tar ansvar genom hela kedjan. Med hållbara råvaror, bra förpackningsmaterial och innovativa produkter – som exempelvis tvättkapslar för minskad överdosering och torrschampo för minskad vattenanvändning – hjälper vi konsumenterna att ta ett eget miljöansvar.