1 Mar 2008 kl: 00:00

Ungdomar överkvalificerade för sina jobb

1400 ungdomar i Sverige är arbetslösa, vilket är högre än EU-snittet, och trots högkonjunkturen fortsätter siffran att stiga. Nästa lika många har ett jobb som de är överkvalificerade för skriver Svenskt Näringsliv i en ny rapport .

Rapporten baseras på en undersökning från Temo som visar att 56 procent av ungdomarna i åldern 18-24 år har ett tillfälligt jobb som de inte har utbildats sig till eller är överkvalificerade för. I åldersgruppen 25-34 år har antalet bara minskat till hälften, vilket visar att många stannar kvar på ett jobb som inte matchar deras kompetens.

– Studier visar att värdet på en utbildning man gått minskar snabbt om man inte omsätter kunskapen på sitt arbete. Dessutom riskerar vi att få många som blir besvikna när de fastnar i väntan på ett jobb, säger Stefan Fölster.

Anna Ekström, ordförande i Saco, instämmer och pekar på ett parallellt fenomen med överutbildning. Det handlar om de många akademiker som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, för att personer med bättre utbildning och mer erfarenhet har jobb som de i sin tur är överkvalificerade för.

– Men det är både bra och dåligt. Har vi överkvalificerade medarbetare kan arbetsuppgifterna tillföras nyttig kunskap som kan leda till produktivitetsökningar. Men det finns också undersökningar som visar på det motsatta – att de med lagom utbildning har högre produktivitet än de som är överkvalificerade, säger Anna Ekström.