Ungdomar möter psykisk ohälsa med rationella lösningar
20 Mar 2017 kl: 00:00

Ungdomar möter psykisk ohälsa med rationella lösningar

Artikeln är gjord i samarbete med Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har i samarbete med Novus gjort en undersökning för att kartlägga svenska ungdomars utmaningar i vardag och omvärld. Det visade sig att ungdomars psykiska ohälsa var det som oroade mest. Åtta studenter från olika program och med olika bakgrunder utmanades då att komma med innovativa lösningar på problemet – något som Oscar Sörlin och Dardan Mariq nappade på.

Oscar, berätta, vad hände sedan du fick veta att du blev antagen?

– Tillsammans med Viktor Hederos, Christoffer Birgestam, Alexandra Edlund och Magdalena Halvardsson fick vi sätta oss tillsammans och försöka förstå problematiken. Vi kom fram till att göra psykisk ohälsa greppbart. Vår plan är därför att göra en kort, intressant och sevärd film.

Hur kom det sig att ni ville göra en film?

– Vi vill ta bort tabun och skammen som finns över psykisk ohälsa. Och försöka förmå människor att våga säga hur man mår på riktigt, innan det har gått så långt som till självmordstankar. Att inte ta hjälp är som att gå med ett brutet ben utan gips.

Vad händer nu?

– Vi har gett oss namnet Våga Vägra Tystnad. Visionen är att filmen ska bli obligatorisk i läroplanen. Folk lär sig algebra i tvåan – men ingenting om psykisk ohälsa … Därför vill vi få spridning på den, först här på Linnéuniversitet och sedan på andra lärosäten.

En annan idé presenterar Dardan Muriq, Luisa Leroy och Frida Wickstedt. Dardan berättar att de tidigt såg att problematiken är djupt rotad i sociala och bakomliggande strukturer. Gruppens rationella förslag var därför att skapa helt nya samhällsstrukturer.

Dardan, hur såg er problemanalys ut?

– Vår ingång är att ungdomar tror på vetenskapen för att lösa framtidens problem. Vi letade därför efter ledtrådar i undersökningen som förklarar var psykisk ohälsa kommer ifrån. Till exempel upptäckte vi konceptet om att lyckas och att vara framgångsrik. Tidigt får vi en tydlig bild av att lycka är lika med att lyckas. Och om vi inte lyckas har vi underförstått misslyckats.

Ni vill skapa nya strukturer – hur då?

– Ja, vår lösning är att skapa egna strukturer – nya samhällen med nya tankar om att vara människa över huvud taget. Det låter säkert upp i det blå – men vi tror att vi behöver se helt annorlunda på problemet.

Kommer ni att lyckas att skapa nya samhällen?

– Jag tror inte vi kommer att lyckas, men jag tror att vi kommer att öka medvetenheten om varför det behövs. I alla fall påbörja det, ifrågasätta vad vi sysslar med egentligen. Och vi kan säkert få medial uppmärksamhet kring varför ungdomar har fått för sig att skapa små självförsörjande samhällen på Campus. Att praktiskt ifrågasätta lycka – jag tror att det kommer att leda till nya sätt att tackla problemet på.

Vad händer nu?

– Vi har avslutat förstudien med motiveringen. Rent praktiskt måste vi upprätta kontakter och hitta sponsorer som kan ha intresse i projektet. Men det allra viktigaste är att vi börjar prata om det för att komma ett litet steg framåt.

Artikeln är gjord i samarbete med Linnéuniversitetet