4 Nov 2009 kl: 00:00

Ung och chef – här är bästa tipsen!

Andreas Kinding, Head of Leadership Development på HayGroup, och Peter Liljeros, ledarskapsexpert på Ledarna, kan det där med chefskap. Här är några av deras tips för unga och nya chefer.

Se till att få feedback

Du har rätt att fråga dina chefer eller överordnade vad de förväntar sig av dig, vad du ska leverera och vad du kommer att utvärderas på. Om du inte har ett tydligt mål att sträva mot kommer du ha svårt att få till en egen plan. Du måste veta vart ni är på väg för att kunna leda din grupp.

Svälj inte allt som kommer uppifrån

Strider kommer inte bara att ske med de som jobbar under dig, utan var breredd på tillfällen då du tycker att ledningen inte vet vad de sysslar med. Då gäller det att du säger ifrån och inte bara godtar det som sägs eller beordras. Ditt ansvar ligger inte bara hos dem utan också hos företaget och dina medarbetare.

Kommunicera ofta

Dina medarbetare är dina viktigaste verktyg, så se till att lära känna dem väl. Ha gärna avstämningsmöten och individuella samtal ofta, vilket också lägger grunden för ett ömesidigt förtroende. När problem uppstår ta ett samtal med de berörda direkt.

Men kommunicera på rätt sätt

Säg inte ”vi tycker”, utan ”jag tycker”. Är avsändaren för det du säger otydlig kan den du pratar med bli förvirrad. Tänk på ditt kroppsspråk – verka intresserad av personen och lyssna mer än du pratar. Ställ inte flera frågor på samma gång och undvik att ställa en ledande fråga. Att göra en återkoppling då och då under samtalet brukar förhindra missförstånd – ”jag uppfattade att du tyckte så här och så här, är det korrekt?”.

Bossa inte

En chef som pekar med hela handen och ryter behöver nödvändigtvis inte få bästa resultet på sikt. Ditt mål bör vara att ”leda”, inte att ”bossa”. Var tydlig med varför saker måste göras och vad målet är. Härskar och söndrar du kommer gruppen till slut att vända sig emot dig.

Var dig själv

Om kostym får dig att känna dig instängd eller utklädd kanske du inte behöver ha på dig det varje dag (beroende på vilket chefsyrke du har så klart). Du behöver hitta en ledarstil som du är bekväm med och som funkar för dig. Jobba på din självinsikt och se till att du har klart för dig vilka dina stykor och svagheter är.

Intresserad av att få veta mer om hur du som ung och chef ska klara dig i det hårda klimatet? På nästa Shortcut frukost den 17 november föreläser Andreas Kinding om ”Ung och chef – så tacklar du problemen”. Eventet riktar sig till alla nyblivna och unga chefer och tar upp generationsskillnader, konflikthantering, grupputveckling och vikten av att kommunicera. Du får många praktiska tips och råd om hur det praktiska chefs- och ledarskapet ska utövas.

Anmäl dig och läs mer om eventet här!