Undvik att trilla i ledarskapsfällan
16 Apr 2014 kl: 00:00

Undvik att trilla i ledarskapsfällan

En bra chef bör vara trygg och prestigelös, våga ge feedback och ha lätt för att hantera människor. Chefens uppgift är också att få medarbetarna att växa och känna motivation. Att vara chef är alltså ingen lätt uppgift. I sin bok Chefsliv följer Mats Alvesson och Stefan Sveningsson på nära håll hur svenska chefer gestaltar modernt chefskap.
– Syftet är att ge en inträngande skildring av hur chefer upplever chefsarbetet, säger Mats Alvesson.

Även om många tror sig vara naturliga och starka ledare är det ibland lite si och så med självinsikten.
– Många har överraskande starka önskemål om att omgivningen ska gilla dem, säger Stefan Sveningsson.

Chefsliv riktar sig till alla med ett intresse för chefskap, ledarskap och identitetsfrågor i modernt arbetsliv. Undvik att falla i de tre vanligaste chefsfällorna med tips från Mats Alvesson och Stefan Svenningsson.

Det räcker inte att vara vänlig
Många tror sig kunna klara sig med en allmän ledarskapskompetens, där man gärna ser att vänlighet och andra fina egenskaper räcker långt och kan kompensera för kunskap om verksamheten. Det blir dock svårt att utöva stark påverkan om man inte vet vad medarbetare gör och åstadkommer.

Överdriv inte chefens betydelse
Det är vanligt att man överdriver chefens värde på arbetsplatsen. Chefer är viktiga men ofta är medarbetare betydligt mindre fokuserade på vad chefen gör än vad denne kan få intryck av.

Lita på dig själv
Många vill framstå som den moraliskt perfekta chefen. Verkligheten tvingar dock fram kompromisser och hög moral ersätts av kompromissande vilket lätt leder till identitetskamp. Det kräver stark integritet, självkänsla och förmågan att lita på dig själv för att kunna försvara dina beslut.