10 Jun 2014 kl: 00:00

Två veckors praktik räckte för att hitta rätt

Med ett starkt miljöintresse och en pappa som jobbar med järnvägar var det självklart för Linn Braun att utbilda sig till järnvägsingenjör. Efter praktik på Rejlers var valet av arbetsgivare också givet. 
 
Vad var det med Rejlers som lockade dig?
– Jag fastnade direkt för den genuina stämningen här. Rejlers är ett företag med en stark ägare i familjen Rejlers. Det har skapat en familjär känsla där vi bryr oss om varandra. Det märktes på en gång. Alla är väldigt hjälpsamma och lyhörda för varandras behov vilket gjorde att jag snabbt blev en i gänget. Sedan är organisationen väldigt platt och det är lätt att prata med alla, om jag sitter i fikarummet kan platschefen mycket väl komma och sätta sig bredvid.
 
Berätta om ditt jobb!
– Min främsta roll är som projektör vilket innebär att jag gör det utrednings- och förberedelsearbete som krävs innan genomförandet av ett uppdrag. Jobbet innebär att jag tar fram ritningar, tittar på tidsplaner, leder projekt och håller kontakt gentemot beställaren. Till en början jobbade jag mest med kontaktledningar, men nu har jag gått över till att jobba med teleteknik.

Hur kan en dag på jobbet se ut?
– Nu har jag precis satt igång med en teleprojektering, så de senaste två veckorna har jag varit ute på olika tågstationer och fotograferat och antecknat, som en inventering. Nästa steg är att strukturera upp arbetet och börja rita och ta fram planer som sedan ska presenteras för beställaren.

Vilka utmaningar möter du?
– Det som är väldigt roligt, men också utmanande, är variationen i uppdragen. Eftersom kunden beställer en funktion och inte en produkt är det inte självklart hur resultatet kommer att bli. Det handlar mycket om att prova sig fram och komma med idéer, det är lite som ett detektivarbete där jag måste luska ut hur jag ska göra. 
 
Vad är det bästa med att jobba på Rejlers?
– För egen del, då jag är miljöintresserad, känns det väldigt bra att jobba med järnvägen och att det vi gör skapar bättre förutsättningar för tågtrafiken! Sedan är det bredden i Rejlers verksamhet. Du kan jobba inom allt ifrån elteknik och energi till mekanik, IT och telekom. Karriärmöjligheterna är många!