Träna dig till fördelar på jobbet
13 Maj 2014 kl: 00:00

Träna dig till fördelar på jobbet

Många företag uppmuntrar sina anställda till att röra på sig genom att betala för träningskort eller att låta personalen träna på arbetstid. Sedan finns det idéer som går utanför ramarna, hos företag som tänkt steget längre. På Moelven Eurowand AB har man valt att kompensera sina anställda med ledig tid i utbyte mot att de rör på sig.
– Vi vill motivera personalen att komma igång och röra på sig, det ska vara enkelt och vi ville ta bort alla hinder för att träna. En snabb promenad exempelvis är enkel att genomföra och ger ledig tid tillbaka, säger Anna Ivarsson, HR-ansvarig på Moelven Eurowand AB.

 

Systemet bygger på att de anställda tränar i minst 45 minuter efter arbetstid och skriver upp träningstiden i en tidbok. 20 % av träningstiden omvandlas sedan till ledig tid där maxtiden att ta ut är 40 timmar per år och kan inte bytas mot pengar.

Moelven har under de senaste åren lyckats hålla sjukfrånvaron på den låga nivån 3-4 procent, något som skulle kunna vara ett resultat av ledig tid som träningskompensation. Faktum är att det finns stora pengar att spara på att personalen rör på sig oftare.

– Friska och hälsosamma medarbetare genererar i färre sjukskrivningsdagar vilket företagen långsiktigt tjänar på, säger Hanna Öhman, personlig tränare och träningsinstruktör på Actic.

Det finns mycket forskning som visar att företag kan spara mycket pengar på att lägga pengar på sina anställdas hälsa. Det är dessutom en indikator på att företaget är mån om sina anställda, vilket i många fall gör arbetsplatser med bra personalvård till attraktiva.
– Om vi är glada och friska kommer kunderna att märka det också, säger Anna Ivarsson. 
Förutom Moelvens framgångsrika modell finns fler företag som tänkt utanför ramarna. Låt dig inspireras av företagens nytänk!

Instagramma en träningsbild och få tillskott på lönen
Bilden ska gå under en viss hashtag, och träningen ska ha pågått i minst 30 minuter. Varje bild ger 50 kr och kan delas ut under max 10 tillfällen under en månad. De anställda får pengar, arbetsgivaren får hälsosammare personal och skapar dessutom bra PR på köpet. Modernt, socialt och enkelt på samma gång.

Ta på dig stegräknaren och tävla mot dina anställda

Stegräkningsmetoden är vanlig inom vården, där personalen bildar olika tävlingslag och registrerar alla sina steg på en lista. Ett bra sätt att skapa gemenskap och uppmuntra de anställda till att promenera – ett skonsamt sätt att träna och få frisk luft på köpet.

Träna tillsammans i teambuildande övningar med instruktör

På vissa arbetsplatser skapar man egna event och hyr in en träningsinstruktör. Samtidigt som de anställda tränar fysiskt får de i grupper om två och två träna samarbetsövningar – både träning och teambuiling på en och samma gång.