Traineeprogrammet på Scania ger anställning direkt
8 Okt 2015 kl: 00:00

Traineeprogrammet på Scania ger anställning direkt

Pooyan Seddighzadeh har sedan långt tillbaka haft ett intresse för teknik. Hans önskan var att arbeta på ett stort företag, kunna utöva sitt teknikintresse och ha möjlighet att utvecklas. Därför sökte han traineeprogrammet hos Scania.

Vad hade du förväntat dig innan du började? Hur blev det?
– Jag ville förstå helheten, hur länkar funkar och hur organisationen är uppbyggd. Allt detta uppfylldes i och med att jag fick vara på olika avdelningar. Traineeprogrammet är på 14 månader och man jobbar i tremånadersperioder. Jag fick vara på utvecklingsavdelningen, göra tre månaders utlandspraktik i Holland, vara på inköpsavdelningen samt vara ute i produktion. Jag fick hänga med, förstå hur allt är kopplat och se helheten. Någonting som jag däremot inte förväntade mig var att jag skulle skapa ett fantastiskt nätverk med alla de människor jag kom i kontakt med under min traineeperiod. Nu, drygt fyra år senare, kan jag fortfarande alltid ta hjälp av dem.

“Vill man bli expert så kan man bli det, vill man bli ledare så kan man bli det.”

Vad tror du skiljer Scanias traineeprogram från andra?
– Om man kommer med i traineeprogrammet på Scania så blir man anställd direkt. Det sker ett stort urval, och därför ställs det krav på oss. Man har stort ansvar men är samtidigt här för att lära sig. Varje trainee har sin egen inriktning – produktion var min inriktning. Under traineeperioden får man prova på olika avdelningar men efter traineeperioden börjar man på sin ”hemavdelning”.

Har du tidigare erfarenhet som du haft nytta av som trainee?
– Jag har haft väldigt många extrajobb innan jag började på Scania, och tagit med mig alla erfarenheter därifrån. Nu jobbar jag som projektledare där jag dagligen fattar beslut och kan påverka i olika arbetssituationer. Min erfarenhet och min bakgrund har gjort att jag fått ett mer övergripande tänk och ser helheten mycket bättre. Det är värdefullt.

Hur ser framtiden ut?
– På Scania finns alla möjligheter, men det är helt upp till en själv vad man vill uppnå. Jag satsar högt och kämpar hårt för det. Nu har jag varit projektledare i knappt ett år och känner att jag vill utvecklas mot en ledarskapsroll. Scania är stort – vill man bli expert så kan man bli det, vill man bli ledare så kan man bli det. Allt handlar om ens egna intressen och val.