Trafikverket – utmanande vägval när framtiden utformas
30 Okt 2017 kl: 00:00

Trafikverket – utmanande vägval när framtiden utformas

Hållbar tillväxt och välfärd, ett land där både stad och landsbygd kan utvecklas – det är Trafikverkets utmanande uppdrag. För den som vill vara med och forma framtidens samhällen erbjuder de en spännande arbetsplats. Sandra Nordahl, strategisk planerare, har gjort sitt traineeprogram på Trafikverket och arbetar i dag med nationell planering.

Vad lockade dig till Trafikverket?

– Efter studierna ville jag hitta ett intressant och utmanande traineeprogram. Jag ville ha något som var stimulerande så jag letade aktivt, gick på mässor, och hörde gott om Trafikverket. Först visste jag inte vad de kunde erbjuda mig, men sedan förstod jag att verksamheten på många sätt handlar om samhällsutveckling och är väldigt bred med 150 olika yrken representerade. Den bilden har bara förstärkts.

Hur var programmet upplagt?

– Programmet var upplagt på två olika delar. En gemensam, där vi gick igenom hela Trafikverket genom utbildningar och studiebesök hos andra aktörer. I denna del ingick också ledarskapsutbildningar och en utlandspraktik. Sedan var det en individuell del som var skräddarsydd för mig, där jag fick insyn i den politiska världen och fick nya erfarenheter på EU-nivå.

”De gav mig en brant utvecklingskurva.”

Tre toppfördelar med att vara trainee på myndigheten?

– Det skräddarsydda programmet var oväntat och kanske det bästa. Jag hade stora friheter och fick möjlighet att välja arbetsplatser för intern och extern praktik. Jag upplevde också att jag fick en helhetsbild över hela Trafikverket genom den interna och externa praktiken. Det tredje är att de gav mig en brant utvecklingskurva. Jag kände att de verkligen satsade på oss traineer, vi fick förtroende och utmaningar och kunde växa hela tiden. Jag blev till exempel tidigt projektledare för ett uppdrag som var både utmanande och utvecklande.

Berätta om utlandspraktiken!

– Jag gjorde min utlandspraktik i Bryssel hos en lobbyorganisation för järnvägsinfrastrukturförvaltare EIM (European Rail Infrastructure Managers). Jag ville lära mig mer om EU-organisationen och hur den påverkar i Sverige. Under min utbildning på industriell ekonomi var det inte så mycket fokus på politisk styrning så jag saknade det för min framtida roll på Trafikverket.