”Trafikverket jobbar med hållbarhet ur alla aspekter”
4 Maj 2018 kl: 00:00

”Trafikverket jobbar med hållbarhet ur alla aspekter”

Olof Johansson är programchef för digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket. Att organisationen bidrar till en hållbar samhällsutveckling är viktigt för honom.

– Mitt jobb är varierande med många intressanta frågeställningar och möten – både internt och externt – och jag får verkligen jobba strategiskt. Vi tittar på hur medborgarna och näringslivet kommer att använda transportsystemet i framtiden och hur det påverkar Trafikverkets roll som infrastrukturägare. Det som urskiljer oss från mängden är att vi har en väldigt stor påverkan på hållbarhet ur alla aspekter – ekonomiskt, socialt och ekologiskt, säger han.

Trafikverket har fokus på FN:s Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål, inklusive delmål, och jobbar för att bidra till att samhället kan nå flera av dessa.

– Vi tog under hösten förra året fram ett förslag till en tolvårig nationell plan för transportinfrastrukturen som ska beslutas av regeringen här under våren, med en budget på drygt 622 miljarder kronor. Regeringen har bett oss att besvara hur planen kan bidra till flera stora samhällsutmaningar. Några exempel är hur planen bidrar till ett ökat bostadsbyggande, en ökad sysselsättning i hela landet och ett fossilfritt transportsystem. Det är en bred palett av frågor, säger Olof, och ger några exempel:

”Det finns en stor bredd i det vi gör.”

Vad kommer det att innebära att Sverige får in självkörande fordon? Om de kommer att införas, behöver de köras på separata körfält initialt? Kan man sprida ut trafiken med godstransporter på natten, och exempelvis låta dem köra långsammare, vilket gör att de släpper ut mindre fossila bränslen?

– Jobbet är otroligt spännande. Vi står inför ett skifte med digitaliseringen som gör att samhället troligen kommer att förändras väldigt mycket. Vi kommer att få en mer omfattande digital infrastruktur och då är det viktigt att kunna hantera information och integritetsfrågor på ett säkert och effektivt sätt, säger Olof.

Trafikverket, som ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, har cirka
7 000 anställda och ett flertal kontor runtom i landet.

– Det finns en stor bredd i det vi gör – man kan jobba med teknik, mjukare frågor eller strategier och delta i en ständig utveckling. Är du själv framåt och tar för dig finns det stora utvecklingsmöjligheter för dig. Brinner du för hållbarhets- och framtidsfrågor är Trafikverket verkligen det rätta stället att vara på, avslutar Olof.