1 Mar 2008 kl: 00:00

Tjena kompis – nu är det jag som bestämmer

Fikarummet. Det är där skillnaden märks mest. Det är just tystnaden på de tidigare så skvallriga fikastunderna som är mest påtaglig. Så säger många nyblivna chefer som fått uppgiften att chefa över sina tidigare kolleger, de som du skvallrade så tätt tillsammans med tidigare. För även om du tror att ”allt ska vara som vanligt” har du ändå tagit ett steg uppåt – hur mycket kompisar ni än var tidigare.

– Det finns framförallt två fällor att falla i som nybliven chef. Den ena är att man förblir kompis med alla eller att man börjar ”chefa” för mycket. Därför är det viktigt att reflektera över vad den ändrade rollen verkligen innebär och hur man bör agera, säger Per Winblad på företaget MotivationsKonsult.

– Att man börjar chefa för mycket kan man undvika genom att vara sig själv och vara öppen för feedback från sin omgivning.

Det finns en risk att man vill ta tag i och förändra saker som man inte tycker fungerar bra. Går man för snabbt fram kan det lätt väcka negativa känslor och motstånd. Då är det bättre att fråga medarbetarna vad de tycker är bra i dag och vad som behöver utvecklas och förbättras.

 

Var kan man hämta stöd?

– Framförallt från sitt kontaktnät. Var inte rädd för att be om feedback från olika håll. Bjud ut någon på lunch och be om input och tips kring en specifik fråga du bär på. I bästa fall får du bra stöd från din egen chef. Kanske finns någon erfaren chefsperson inom företaget som kan agera som mentor, säger Per Winblad.

Vad ska man tänka på innan man tar jobbet?

– Kolla upp ansvarsområden och vad jobbet egentligen går ut på. Kan jag det här, vill jag det här, vad leder det här jobbet vidare till? Tänk igenom hur dina relationer till tidigare kollegor kan bli vad gäller era personliga eller privata relationer och kompetens – de kanske kan mer än du? Kolla också upp vem som blir din chef och vilket stöd du kan få där, säger Margareta Neld, organisationskonsult och coach.

Hur skaffar man sig respekt på bästa sätt över dem man tidigare var kompis med?

– Respekt är inget man kan kräva utan måste förtjänas, så det gäller att inte utnyttja chefsrollen för att få respekt. Chefskap är en position. Ledarskap handlar om relationer och relationer bygger på förtroende. Börja med att visa respekt för dina medarbetares kompetens, tid och åsikter. Var öppen och ärlig, lyssna och visa att du backar upp och stöttar dina medarbetare. Grundregeln är att behandla dina medarbetare som du själv vill bli behandlad, säger Per Winblad.