1 Mar 2008 kl: 00:00

Tips till chefen – Så hanterar du stor frånvaro

Ta kontroll

Det första du måste göra är att bestämma dig för att ta kontroll över situationen, säger Mike Huss, på konsultbolaget Peninsula som specialiserat sig på personalfrågor. Enligt honom har allt för många anställda en slapp inställning till frånvaro, vilket kan leda till missbruk.

 

Bestäm reglerna

Det är viktigt att ha klara regler för hur man ska hantera frånvaro, säger Mike Huss.

 

I policyn ska det framgå hur de anställda ska anmäla sin frånvaro och vilka övriga regler som gäller. 

 

Prata med de anställda

Ta ett kort snack med de anställda, när de kommer tillbaka från en längre frånvaro. På så sätt kan du ta reda på orsaken till deras frånvaro och uppdatera dem om vad de har missat.

 

Sök mönster

Typiska exempel på frånvaro som kan ifrågasättas är om en anställd ständigt är borta på måndagar och fredagar. Det är viktigt både för dig och den anställde att reda ut orsaken till frånvaron.

 

Försök finna orsaken

Stora frånvarotal beror ofta på djupt liggande orsaker. Kanske är de anställda överansträngda och omotiverade eller så råder det en dålig stämning på kontoret. Oavsett varför måste orsaken utredas och åtgärdas.

 

Ta hand om de anställda

Genom att införa friskvårdförmåner och ergonomiska möbler förebygger du ohälsa och motiverar dina anställda.

 

Varning: Uppmuntra inte anställda att komma till jobbet när de är sjuka, det kan leda till både utbrändhet och att kollegor smittas.