Tips: Så tänker rekryteraren
6 Okt 2009 kl: 00:00

Tips: Så tänker rekryteraren

Att göra rätt rekrytering är ingen lätt match eftersom det ofta är flera hundra sökande till varje tjänst och många kandidater är väldigt välmeriterade. Rekryterarnas uppgift är då att ”sålla ut de som de tror ska passa bäst för uppgiften”. Ur företagets synvinkel är det viktigt att det blir en bra matchning både utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. En nyrekrytering kostar mycket tid, engagemang och pengar. Även för den anställde är det viktigt att han eller hon upplever sig bli trevligt, kompetent och rättvist bemött och bedömd.

Här kommer några exempel på vad en rekryterare ställer sig för frågor när han eller hon träffar sina kandidater på intervju.

• Vad ger kandidaten för första intryck? Kroppsspråk, ögonkontakt, handslag, klädsel, tonfall etc?

• Passar kandidaten in i företaget/organisationen/branschen/företagskulturen/”gänget”?

• Har kandidaten ”rätt”; kompetens/bakgrund/erfarenhet/utbildning/kön/ålder etc?

• Vilka styrkor respektive svagheter har kandidaten; personlighet/kompetens/erfarenhet etc?

• Är det tydligt vad kandidaten har för USP – Unique Selling Proposition?

• Hur väl matchar kandidaten företagets/organisationens befattningsbeskrivning?

• Vad har kandidaten för långsiktig utveckling på företaget?

• Hur rankas kandidaten vid jämförelse med de andra kandidaterna?

• Vilket helhelhetsintryck ger kandidaten?

• Rent intuitivt – vad säger ”magkänslan”? Är kandidaten den vi söker? Är han eller hon ”rätt” man eller kvinna för just detta jobbet eller ej?

Text: Nina Jansdotter