15 Mar 2019 kl: 00:00

Tidsbegränsat anställda upplever sämre arbetsmiljö

Personer med tillfälliga jobb har oftast repetitiva arbetsuppgifter och är räddare för uppsägning. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning där man har tittat på arbetsmiljön 2017. Man kan också se att tillfälligt anställda överlag har en sämre arbetsmiljö än dem med tillsvidareanställningar.

Hela sex av tio med tidsbegränsad anställning bestämmer inte själva när arbetsuppgifter kan göras och hälften av dem har monotona jobb. Detta kan i sin tur leda till stressrelaterade sjukdomar och belastningsskador.

Omkring sju av tio sysselsatta hade någon gång under det senaste året arbetat trots att man var sjuk. Många struntade i att sjukskriva sig för att inte uppfattas som lat och 43 procent av de som arbetade trots sjukdom gjorde det för att man upplevde att ingen annan kunde göra jobbet.

Bland såväl kvinnor som män syntes ökningen av antalet sysselsatta främst i åldersgrupperna 25–34 år och i åldersgruppen 45–54 år. Störst andel tidsbegränsat anställda finns inom hotell- och restaurangbranschen.