2 Mar 2010 kl: 00:00

Text – stil och form på nätet

Olika skrivstilar

På webben är det vanligt att man skriver formellt. Den formella skrivstilen kommer från myndigheterna och de statliga enheterna. De har bytt skrivstil men känslan av makt och kunskap sitter fortfarande kvar i stilen. Men att en stil är vanlig, betyder inte att den är bra. En formell skrivstil avskräcker ofta besökare eftersom den är svår att läsa med sina fackuttryck och långa meningar. Många läser bara rubrikerna eller byter webbplats för att hitta en med lättare språk.

Undvik också att skapa en pratig stil på webbplatsen. Den pratiga stilen kännetecknas av att den är skriven i talspråk, har många onödiga ord och ger ingen konkret information.

En bra stil ger snabbt information och är överskådlig.För att hålla en bra stil ska man skriva enkelt och kortfattat utan att staka upp meningarna. Ett bra tips är att skriva varannan mening lång och varannan kort för att få ett bra flyt. Man kan använda sig av formen på texten för att göra den överskådlig med bra översikt.

Fet och kursiv stil

Fetstil används för att uppmärksamma ord. Att använda fetstil i brödtext gör att det blir enkelt för skumläsaren att få en snabb överblick. Använd fetstil på nyckelord i texten.

Kursiv stil ska användas ytterst sparsamt i webbtexter eftersom det ofta är svårt att läsa på en skärm. Om man använder kursiv stil får gärna textstorleken ökas.

Färger påkallar uppmärksamhet

Ett annat sätt att uppmärksamma läsaren är genom att ha olika färger på texten. När man använder färg på text ska man tänka på att inte använda en färg som sticker i ögonen eftersom texten blir svår att läsa då. Genom att använda färgerna på ett enhetligt sätt känner besökaren igen sig. Låt rubriker ha en färg, brödtext en färg och länkar en färg. Undvik mörkblått och lila på vanlig text eftersom det förknippas med länkar.

Nummerlistor och punktlistor

Att skapa listor ger en bra översikt och gör texten lättläst. Använd punktlistor istället för flera kommatecken. Det ger bra översikt och är lättare att läsa. Nummerlistor används till guider eller händelseförlopp som sker i kronologisk ordning.