24 Maj 2010 kl: 00:00

Test: Är ditt företag kreativt?

Medarbetare på kreativa företag känner sig mer optimistiska, glada och entusiastiska. Dessutom har de mindre stressrelaterade problem som hög puls, sömnsvårigheter, minnesproblem, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Det har Farida Rasulzada, kreativitetsforskare vid Lunds Universitet lyckats bevisa.

Men vad kommer först hönan eller ägget? Är positiva mer kreativa eller kreativa mer positiva? Farida Rasulzada har hittat svaret: Människor som upplever att de är kreativa mår bättre. Det blir en positiv spiral. Ju mer kreativa de anställda känner sig, desto bättre mår de och desto bättre förutsättningar har de att hantera en hård belastning.

Hur kreativt är ditt företag? Svara JA eller NEJ på frågorna nedan:
1. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer på jobbet?
2. Vågar du och dina kollegor ta initiativ även om resultatet är ovisst?
3. Är det tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?
4. Upplever du atmosfären på din arbetsplats som levande och händelserik?
5. Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats?
6. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?
7. Har du tid att tänka ut nya idéer?
8. Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur
företaget leds och utvecklas?
9. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?
10. Uppmuntras du till att samarbeta med andra?

Hur många frågor svarade du JA på?

0-3 JA:
Du får antagligen inte utrymme för din kreativitet.
Åtgärd: Ladda ner Farida’s avhandling akut på www.farida.se och ge den till ledningen! Gör om testet igen  efter 6 månader och om det inte har blivit bättre – byt jobb!
Exempel på företag: Företag som verkat länge på en statisk marknad utan hotande konkurrens, vilket kan leda till att företaget saknar förmåga att med kreativitet anpassa sig till förändringar.

4-6 JA:
Inte ett superkreativt företag men har rätt förutsättningar att bli det!
Åtgärd: Arbeta på de punkter som du har svarat NEJ på och förstärk de områden där du har svarat JA.
Exempel på företag: Har förmågan att vara mer kreativt än man är. Antagligen för att man inte värderar personalens kreativa förmåga. Orsaken ligger ofta i att man har lämnat det kreativa stadiet av att etablera företaget och nu ingått i stabilare stadium där energin läggs på organisationen. En plan saknas för att uppfatta den kreativitet som finns vilket gör att företaget är sårbart om något förändras snabbt.

7-10 JA:
Du befinner dig antagligen i en organisation som kan prestera superkreativa resultat.
Åtgärd: Sprid ryktet och rekrytera fler superkreativa talanger som inte får utrymme hos de företag som endast fått 0-6 JA. Fokusera er kreativitet på att uppnå ännu bättre resultat, och belöna personalen ännu mer, så ökar både välmående och resultat.
Exempel på företag: Personalen ges tid att vara kreativa och företaget attraherar ännu fler kreativa personer som till exempel Google. Företaget kan snabbt anpassa sig till förändring och det kan skapa innovativa och
oväntade lösningar som till exempel Apple’s iPhone. Stämmer detta med ditt företag?