Teknikboom kan ge kortare arbetstider
30 Okt 2014 kl: 00:00

Teknikboom kan ge kortare arbetstider

Tidningen Kollega har i en artikelserie undersökt hur våra arbetsplatser kan komma att se ut år 2024. För detta har de pratat med flera forskare och experter inom olika områden. En av dem är Roland Paulsen vid Företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet. Han ser två alternativ när våra jobb digitaliseras och automatiseras.

– Antingen upplever vi framstegen som hot och täcker upp för de jobb som försvinner genom att skapa nya arbeten, framför allt inom servicenäringen. Eller så trappar vi ner i arbetstid och delar på de jobb som finns, säger han till Kollega.

I värsta fall kan arbetsgivarna, enligt Roland Paulsen, vägra att sänka arbetstiden trots de möjligheter som erbjuds på grund av den tekniska utvecklingen. Han hoppas i stället att anställda får möjlighet att jobba färre timmar i framtiden när jobben blir mindre kunskapsintensiva.

Kollega har också pratat med framtidsforskaren Magnus Lindqvist, som är inne på samma spår.

– När vår förmåga att fokusera på våra på våra arbetsuppgifter prioriteras kommer vi också få mer saker gjorda vilket öppnar för en ny förkortning av arbetstiden. Jag tror att vi kommer att gå ner till fem eller sex timmars arbetsdag under de två närmaste decennierna.